Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Leśnictwa przy RDLP w Łodzi

Z "Solidarnością" nie będziesz już sam
- pomożesz sobie i będziesz mógł pomagać innym.

 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Leśnictwa przy RDLP w Łodzi

Ul. Jana Matejki 16; 91-402 Łódź

      

zobacz co w Regionie

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Dołącz do nas - pobierz deklarację członkowską i wniosek o legitymację elektroniczną

 

    Władze na kadencję 2023-2028:
 

Wystąpienia, stanowiska itp.:

Stanowisko 5/2014 Rady Sekcji Regionalnej w sprawie badań profilaktycznych w kierunku boreliozy
 >>pobierz

Stanowisko 1/2015 Rady Sekcji Regionalnej w sprawie polityki mieszkaniowej na lata 2015-2030
>>pobierz oraz odpowiedź Dyrektora RDLP >>pobierz

Stanowisko 1/2017 WZD Sekcji Regionalnej w sprawie propozycji zmian w zakresie egzaminów kończących staż w jednostkach RDLP w Łodzi >>pobierz

Stanowisko 2/2017 WZD Sekcji Regionalnej w sprawie wyposażenia leśniczych w terminale płatnicze >>pobierz

Stanowisko 3/2017 WZD Sekcji Regionalnej w sprawie przekazywania i przejmowania majątku leśnictw na czas zastępstwa >>pobierz

Stanowisko 1/2017 Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej w sprawie włączenia stanowiska sekretarza do stanowisk kierowniczych w nadleśnictwie >>pobierz

Stanowisko 1/2018 Rady Regionalnej Sekcji w sprawie sposobu naliczania ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych >>pobierz

Uchwały zgłoszone przez Delegatów Regionalnej Sekcji na XXIII WZD KSPL w dniach 23-25.05.2018 r. >>pobierz

Uchwała 1/2020 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji  w sprawie wartości bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie produktów spożywczych do przygotowania posiłków profilaktycznych >>pobierz

Uchwała 2/2020 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji  w sprawie kosztów utrzymania kancelarii leśnictw jednostek organizacyjnych RDLP w Łodzi >>pobierz

Projekt uchwały Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie nowych warunków technicznych na surowiec drzewny >>pobierz

Projekt stanowiska Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie wytycznych dotyczących spójnej polityki kadrowej >>pobierz

Stanowisko 1/2021 Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie zawieszenia Certyfikatu FSC dla RDLP w Łodzi >>pobierz

Uchwała 1/2021 Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie zmiany Zarządzenia 16/2015 Dyrektora Generalnego LP w sprawie Wewnętrzenej Procedury Antymobbingowej >>pobierz

Wniosek do Dyrektora RDLP w sprawie utworzenia Funduszu "Pomocna Dłoń" >>pobierz

Stanowisko 1/2022 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej w sprawie wprowadzenia przez RDLP w Łodzi zmiany wytycznych dotyczących polityki kadrowej >>pobierz

Stanowisko 2/2022 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej w sprawie wprowadzenia przez RDLP w Łodzi zmiany w zakresie ekwiwalentu za utrzymanie kancelarii leśniczego >>pobierz

Stanowisko 1/2022 Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej w sprawie wprowadzenia dodatku transportowego >>pobierz

Projekt Wniosku 1/2022 Rady KSPL NSZZ "Solidarność" w sprawie spójnej polityki kadrowej >>pobierz