Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi nadzoruje gospodarkę w lasach Skarbu Państwa na obszarze 6 województw.

Historia

Od zarania dziejów człowiek był związany z lasem, który dawał mu schronienie, żywił, ubierał. I nie dość, że człowiek nic nie oferował w zamian, to jeszcze wydzierał pradawnym puszczom całe połacie ziemi i zamieniał w uprawne pola, albo pokrywał miejskim brukiem. Brał, bo uważał, że mu się należy, zostawiał po sobie zniszczoną przyrodę. Na szczęście wraz z upływem czasu wzrosła świadomość ludzi i dostrzegli problemy, które w środowisku naturalnym spowodował rozwój cywilizacji.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy dyrektora regionalnego. RDLP prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.