Wydawca treści Wydawca treści

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zakwalifikowana jest do II kategorii zagrożenia pożarowego ( średnie zagrożenie). Osiem nadleśnictw tutejszej Dyrekcji o dużym zagrożeniu pożarowym zalicza się do I kategorii zagrożenia, a pozostałe jedenaście nadleśnictw o średnim zagrożeniu pożarowym do II kategorii zagrożenia.

Lasy Państwowe zobowiązane są do utrzymywania systemu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych będących w ich zarządzie.

Okres akcji bezpośredniej przypadający na czas od 1 kwietnia do końca października jest tym okresem ,w którym w lasach państwowych podejmujemy wzmożone działania w celu ograniczenia powstawania pożarów oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania.

Na terenie tut. Dyrekcji funkcjonuje system monitoringu obszarów leśnych w skład którego wchodzą:

· 22 wieże obserwacyjne wyposażone w większości w systemy TV przemysłowej (współpracujące z wieżami sąsiednich RDLP) - patrz: mapa,

· 20 Punktów Alarmowo Dyspozycyjnych (PAD) zlokalizowanych w nadleśnictwach i biurze RDLP,

· patrole przeciwpożarowe (ilość dostosowana w zależności od doraźnego zagrożenia),

· sieć łączności alarmowo dyspozycyjnej,

· 9 punktów meteorologicznych, umożliwiających prognozowanie Stopnia Zagrożenia Pożarowego Lasu w okresie akcji bezpośredniej,

· Leśna Baza Lotnicza w Piotrkowie Trybunalskim wyposażona w samolot gaśniczy typu Dromader.

Na terenie wszystkich nadleśnictw zlokalizowane są Bazy sprzętu ppoż. oraz nadleśnictwa posiadają lekkie samochody patrolowo-gaśnicze lub przyczepki przystosowane do prowadzenia działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podstawę prawną stanowi ą: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 1996 roku ( obecnie w trakcie aktualizacji).

Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu znajdziecie Państwo tutaj.