Ksiądz Kapelan

Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w sferze duchowej mają wsparcie w osobie Księdza Kapelana. Obowiązki Kapelana naszej Dyrekcji ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski powierzył ks. Tomaszowi Bartczakowi. Ks. Kapelan rezyduje w Kurii Metropolitalnej w Łodzi, 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1/3, tel. centrali 42 66-48-700, pełniąc funkcję Ekonoma.

Polskie Towarzystwo Leśne

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Łodzi.