Aktualności

KRWIODAWCY! Razem z Regionalnym Centrum Krwiodawctwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zapraszamy do udziału w akcji w dniu 2 lutego (czwartek) w siedzibie głównej RCKiK - przy Franciszkańskiej 17/25.

Wydarzenia

10 września 2022 r. Nadleśnictwo Skierniewice organizuje Jubileuszowy „X Bieg Leśnika”.

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa RDLP w Łodzi prowadzą sprzedaż drewna wielowymiarowego, sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Łodzi prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Teren administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi, podzielony jest na 385 obwodów łowieckich, o średniej powierzchni 5 400 ha i średniej lesistości 22 %.

Zagrożenie pożarowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zakwalifikowana jest do II kategorii zagrożenia pożarowego ( średnie zagrożenie). Osiem nadleśnictw tutejszej Dyrekcji o dużym zagrożeniu pożarowym zalicza się do I kategorii zagrożenia, a pozostałe jedenaście nadleśnictw o średnim zagrożeniu pożarowym do II kategorii zagrożenia.