Wydarzenia

10 września 2022 r. Nadleśnictwo Skierniewice organizuje Jubileuszowy „X Bieg Leśnika”.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa RDLP w Łodzi prowadzą sprzedaż drewna wielowymiarowego, sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Łodzi prowadzona jest w 10 obwodach łowieckich tworzących 8 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych. Obwody łowieckie zostały przekazane w zarząd Nadleśnictw decyzją Ministra Klimatu i Środowiska w 2022 r .

Zagrożenie pożarowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zakwalifikowana jest do II kategorii zagrożenia pożarowego ( średnie zagrożenie). Osiem nadleśnictw tutejszej Dyrekcji o dużym zagrożeniu pożarowym zalicza się do I kategorii zagrożenia, a pozostałe jedenaście nadleśnictw o średnim zagrożeniu pożarowym do II kategorii zagrożenia.