Asset Publisher Asset Publisher

Fundacja im. Brata Alberta dziękuje łódzkim leśnikom

Za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc w realizacji projektów Fundacji im. Brata Alberta, uhonorowani zostali łódzcy leśnicy. Podziękowanie wręczył ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, współzałożyciel i prezes fundacji.

Podziękowanie, podczas spotkania opłatkowego Fundacji, odebrał Dyrektor RDLP w Łodzi Dariusz Pieniak. W uroczystości udział wzięli podopieczni Fundacji, współpracownicy, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, oraz sponsorzy i przyjaciele.

Łódzka dyrekcja oprócz finansowego wsparcia przedsięwzięć Fundacji czy przekazywania materiałów edukacyjnych, udostępnia również ośrodek wypoczynkowy LP w Mielnie, gdzie podopieczni spędzają wakacje. Dzięki takiej pomocy leśników, wielu z podopiecznych Fundacji, pierwszy raz widziało morze i wdychało dobroczynny jod.

Pomoc Lasów Państwowych na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, trwa od 2008 roku. W regionie łódzkim działają dwa ośrodki prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta – Dom Dziennego Pobytu w Łodzi oraz w Chorzeszowie. W kraju Fundacja prowadzi 33 placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Są to domy stałego pobytu oraz ośrodki dzienne, gdzie dla podopiecznych prowadzone są warsztaty oraz świetlice terapeutyczne.