Asset Publisher Asset Publisher

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

W 91 rezerwatach o łącznej powierzchni 6013,73 ha (ok. 2% powierzchni leśnej RDLP w Łodzi) chronione są:

 •       ekosystemy leśne o dużym stopniu naturalności pod względem składu  gatunkowego;
 •       drzewostany z gatunkami występującymi na granicy zasięgu;
 •       stare drzewostany pomnikowe obrazujące fragmenty dawnych puszcz;
 •       drzewostany pochodzenia naturalnego o nieprzeciętnym składzie gatunkowym np. drzewostany lipowe czy drzewostany dziko rosnących drzew owocowych;
 •       ekosystemy torfowisk, bagien i zarastających zbiorników wodnych;
 •       murawy i zarośla kserotermiczne;
 •       ekosystemy rzek, jezior, źródeł i źródlisk;
 •       fragmenty krajobrazu o szczególnych wartościach estetycznych oraz historyczno-pamiątkowych;
 •       obiekty i obszary ważne dla nauki o Ziemi.

Poranek w Rezerwacie Korzeń (nadleśnictwo Łąck) fot. Krzysztof Nawrocki

Rezerwaty Ochrona przyrody w lasach RDLP w Łodzi i województwa łódzkiego

 

Najmniejszy, największy, najstarszy, najmłodszy

 •       najmniejszy rezerwat przyrody znajduje się w nadleśnictwie Smardzewice – Czarny Ług – pow. 2,46 ha; otulina – 6,01 ha; utworzony w 1996 r. przedmiot ochrony – torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej;
 •       największy rezerwat zobaczymy w nadleśnictwie Łąck – Jastrząbek – pow. 463,20 ha; utworzony w 1988; przedmiot ochrony – drzewostany grabowo-dębowe z domieszką sosny
 •       najstarsze rezerwaty znajdują się:

           w nadleśnictwie Złoczew - rezerwat Nowa Wieś (1957/1984/2007) – 117,65 ha – ols i  grąd wilgotny z jodłą i bukiem przy granicy zasięgu;

 

           w nadleśnictwie Brzeziny - rezerwat Gałków (1958/2010) – 57,85 ha – las bukowy z udziałem jodły na granicy zasięgu obu gatunków;

 

           w nadleśnictwie Brzeziny - rezerwat Wiączyń (1958/1965/2010) – 8,40 ha– las liściasty o cechach grądu subkontynentalnego na granicy zasięgu buka i jodły;

 

           w nadleśnictwie Piotrków - rezerwat Lubaszów (1958/1984/2007) – 202,49 ha – grąd z jodłą na północnej granicy zasięgu + stanowiska rzadkich roślin chronionych + liczne drzewa pomnikowe;

 

           w nadleśnictwie Skierniewice - rezerwat Babsk (1958/2010) – 10,97 ha – grąd z udziałem lipy drobnolistnej;

 

           w nadleśnictwie Skierniewice - rezerwat Trębaczew (1958/2007) – 173,66 ha – świetlista dąbrowa z modrzewiem polskim i bogatą florą;

 

           w nadleśnictwie Spała - rezerwat Spała (1958/2001) – 102,70 ha – grądy z 200 letnimi dębami i sosnami oraz jodłą na granicy zasięgu

 •       najmłodszy rezerwat Gać Spalska znajduje się na terenie nadleśnictwa Spała (2006/2010) – 85,89 ha – naturalnie wykształcone zespoły roślinne, głównie łęg jesionowy i ols porzeczkowy, związane ze śródleśną rzeką nizinną orz stanowiska rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.