Asset Publisher Asset Publisher

Regionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej

Z "Solidarnością" nie będziesz już sam
- pomożesz sobie i będziesz mógł pomagać innym.

 

Regionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa
NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej
Ul. Jana Matejki 16; 91-402 Łódź
Tel. 722 250 536

      

zobacz co w Regionie

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Dołącz do nas - pobierz deklarację członkowską i wniosek o legitymację elektroniczną

 Specjalnie dla członków naszego Związku stworzono możliwość otrzymania karty rabatowej LOTOS Biznes, uprawniającej do zniżek na stacjach LOTOS - zapoznaj się z regulaminem i pobież wniosek.

Struktura organizacyjna:   Władze na kadencję 2018-2023:

Wystąpienia, stanowiska itp.:

Stanowisko 5/2014 Rady Sekcji Regionalnej w sprawie badań profilaktycznych w kierunku boreliozy
 >>pobierz

Stanowisko 1/2015 Rady Sekcji Regionalnej w sprawie polityki mieszkaniowej na lata 2015-2030
>>pobierz oraz odpowiedź Dyrektora RDLP >>pobierz

Stanowisko 1/2017 WZD Sekcji Regionalnej w sprawie propozycji zmian w zakresie egzaminów kończących staż w jednostkach RDLP w Łodzi >>pobierz

Stanowisko 2/2017 WZD Sekcji Regionalnej w sprawie wyposażenia leśniczych w terminale płatnicze >>pobierz

Stanowisko 3/2017 WZD Sekcji Regionalnej w sprawie przekazywania i przejmowania majątku leśnictw na czas zastępstwa >>pobierz

Stanowisko 1/2017 Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej w sprawie włączenia stanowiska sekretarza do stanowisk kierowniczych w nadleśnictwie >>pobierz

Stanowisko 1/2018 Rady Regionalnej Sekcji w sprawie sposobu naliczania ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych >>pobierz

Uchwały zgłoszone przez Delegatów Regionalnej Sekcji na XXIII WZD KSPL w dniach 23-25.05.2018 r. >>pobierz

Uchwała 1/2020 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji  w sprawie wartości bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie produktów spożywczych do przygotowania posiłków profilaktycznych >>pobierz

Uchwała 2/2020 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji  w sprawie kosztów utrzymania kancelarii leśnictw jednostek organizacyjnych RDLP w Łodzi >>pobierz

Projekt uchwały Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie nowych warunków technicznych na surowiec drzewny >>pobierz

Projekt stanowiska Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie wytycznych dotyczących spójnej polityki kadrowej >>pobierz

Stanowisko 1/2021 Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie zawieszenia Certyfikatu FSC dla RDLP w Łodzi >>pobierz

Uchwała 1/2021 Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie zmiany Zarządzenia 16/2015 Dyrektora Generalnego LP w sprawie Wewnętrzenej Procedury Antymobbingowej >>pobierz

Wniosek do Dyrektora RDLP w sprawie utworzenia Funduszu "Pomocna Dłoń" >>pobierz

Stanowisko 1/2022 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej w sprawie wprowadzenia przez RDLP w Łodzi zmiany wytycznych dotyczących polityki kadrowej >>pobierz

Stanowisko 2/2022 Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej w sprawie wprowadzenia przez RDLP w Łodzi zmiany w zakresie ekwiwalentu za utrzymanie kancelarii leśniczego >>pobierz

Stanowisko 1/2022 Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej w sprawie wprowadzenia dodatku transportowego >>pobierz

Projekt Wniosku 1/2022 Rady KSPL NSZZ "Solidarność" w sprawie spójnej polityki kadrowej >>pobierz

 

 

 

 


Regionalna Sekcja NSZZ Solidarność

Regionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej

Z "Solidarnością nie będziesz sam - pomożesz sobie i będziesz mógł pomagać innym.

Regionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa

NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej

Ul. Jana Matejki 16

91-402 Łódź


Polskie Towarzystwo Leśne

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Łodzi.

Adres:
ul. Jana Matejki 16, 91-402 Łódź

 

Zarząd  Oddziału

1.    Witkowski  Janusz - przewodniczący

2.    Borowski  Jerzy - z – ca  przewodniczącego

3.    Niezgodzka  Mirosława - sekretarz

4.    Dzięgielewska  Katarzyna - skarbnik

5.    Badura  Wojciech                    

6.    Baranowski  Janusz                 

7.    Dobrowolski  Stanisław           

8.    Mateja  Lesław                           

9.    Młynarczyk  Janusz                  

10. Olejniczak  Krzysztof                

11. Pychyński  Zbigniew                

12. Wójtowicz  Jacek                       

 

Komisja  Rewizyjna

1.    Smulska  Anna - przewodnicząca

2.    Kowalski  Eryk

3.    Pychyński  Kazimierz

 

Materiały do pobrania

Statut PTL