Lista aktualności Lista aktualności

Pozytywna ocena NIK dla łódzkiej dyrekcji

Gospodarka finansowa Lasów Państwowych była tematem kontroli NIK w łódzkiej dyrekcji. Organ pozytywnie ocenił wszystkie kontrolowane jednostki.

Pracownicy NIK kontrolowali działalność biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz nadleśnictw Brzeziny i Piotrków. Kontrola dotyczyła lat 2011-2013 i obejmowała działalność jednostek w zakresie legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności wydatkowania środków w związku z prowadzonymi inwestycjami.

NIK pozytywnie ocenił wszystkie sprawdzane jednostki, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości w ich działalności.