Lista aktualności Lista aktualności

Jubileuszowy las

W Nadleśnictwie Piotrków rośnie las 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi – żywy pomnik działalności łódzkich leśników.

Uroczyste sadzenie lasu poprzedziła prezentacja 70 letniej historii RDLP w Łodzi. Dyrektor Edward Janusz omawiając siedemdziesięcioletnią działalność Dyrekcji, wspomniał o sukcesach, problemach jakie napotyka leśnik podczas codziennej pracy ale i o wyzwaniach jakim sprostać muszą łódzkie lasy. Seminarium poświęcone submisji drewna cennego, jako elementu użytkowania lasu poprowadziła Anna Święcicka – Kujawiak, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Piotrków.

 

Na powierzchni gdzie leśnicy i goście sadzili jubileuszowy las odsłonięto pamiątkową tablicę, pod którą umieszczono akt erekcyjny z podpisami uczestników spotkania.

 

Seminarium to efekt współpracy RDLP w Łodzi, Nadleśnictwa Piotrków oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego, Oddziału w Łodzi. W sadzeniu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, naukowcy, współpracujące z Lasami Państwowymi instytucje, organizacje społeczne, przedstawiciele PZŁ i studenci.