Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszej dyrekcji  występuje 375 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  292 szt.,
  • grupy drzew – 51 szt.,
  • aleje –  4 szt.,
  • głazy narzutowe –  9 szt.,
  • skałki, groty, jaskinie – 9 szt.,
  • pomniki powierzchniowe –  10 szt.