Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi nadzoruje gospodarkę w lasach Skarbu Państwa na obszarze 6 województw.

  • województwo łódzkie - 227 321 ha lasów - 78 proc. pow.
  • województwo mazowieckie - 50 667 ha lasów - 17,39 proc. pow.
  • województwo kujawsko – pomorskie - 3 803 ha lasów - 1,31 proc. pow.
  • województwo świętokrzyskie - 7 176 ha lasów - 2,46 proc. pow.
  • województwo śląskie - 413 ha lasów – 0,14 proc. pow.
  • województwo opolskie - 2 050 ha lasów - 0,7 proc. pow.

Pod względem przyrodniczo-leśnym lasy te położone są w południowo-wschodniej części III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, w zachodniej części IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej oraz w części północnej VI Krainy Małopolskiej.

 

RDLP w Łodzi na tle Polski