Asset Publisher Asset Publisher

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Łodzi

Procedura postępowania w sprawie objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Podmioty ubiegające się o otrzymanie Patronatu Dyrektora RDLP w Łodzi proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia.

Do wniosku można dołączyć dokumenty, które wynikają z charakteru przedsięwzięcia, np. regulamin, program, materiały informacyjne itp.

Wnioskodawca, któremu został przyznany Patronat jest zobowiązany do umieszczenia logo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z danym wydarzeniem.

Objęcie Honorowym Patronatem bądź udział Dyrektora RDLP w Łodzi w Komitecie Honorowym, nie wiąże się z udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz z fundowaniem nagród dla uczestników.

Patronat Dyrektora RDLP w Łodzi jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

Wykaz wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Dyrektora RDLP w Łodzi w 2019 r.

Nazwa wydarzenia

 

Data wydarzenia                     

Nazwa Wnioskodawcy występującego o Patronat Dyrektora RDLP w Łodzi
Obchody Jubileuszu 30 - lecia Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi oraz 20 - lecia
Fundacji im. Brata Alberta
w Chorzeszowie i Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium w Łasku
22 - 23 maja
2019 r.
Fundacja im. Brata Alberta
Konferencja "Technologie cyfrowe w leśnictwie" 5 kwietnia
2019 r.

Gazeta Leśna

 VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna 10 - 12 maja
2019 r.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego