Asset Publisher Asset Publisher

CERTYFIKATY

W grudniu 2020 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi został przeprowadzony audyt gospodarki leśnej w systemie PEFC przez zespół audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

W związku ze stanem pandemii audyt wykonano w wersji hybrydowej. Pierwszą część przeprowadzono zdalnie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  w dniach 5, 10 i 11 grudnia 2020 r.

Drugą  część audytu zrealizowano w dniach 16, 17, 18 i 21 grudnia jako audyt na miejscu, w wytypowanych przez audytora nadleśnictwach tj.: Piotrków, Spała, Skierniewice i Radziwiłłów.

W wyniku audytu nie stwierdzono niezgodności. Audytorzy wskazali dwie możliwości doskonalenia w zakresie ujednolicenia zapisów z kontroli przestrzegania zasad BHP przez pracowników Zakładów Usług Leśnych i zapisów z kontroli realizowanych przez inżynierów nadzoru.

Jako mocne strony wskazano promowanie i uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów w odnowieniach naturalnych w nadleśnictwach oraz działania na rzecz ochrony przyrody takie jak: odtwarzanie bartnictwa w Polsce, program restytucji cisa czy modernizacja i rozbudowa ośrodka rehabilitacji zwierząt.

W wyniku przeprowadzonego audytu został przyznany naszej Dyrekcji  kolejny certyfikat o numerze:

PCBC/PEFC-3/1/2021

w zakresie „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”.

Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji.

Okres ważności od 21.12.2021 r. do 12.01.2024 r.