Asset Publisher Asset Publisher

Zielona energia biura

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi przeprowadziła modernizację energetyczną swojej siedziby.Dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji zamontowaliśmy na dachu budynku 139 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 45,87 kWp.

Zamontowane panele zajmują ponad 230 m2, czyli tyle ile powierzchnia 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dzięki przetwarzaniu promieniowania słonecznego w energię elektryczną staniemy się „samowystarczalni energetycznie”, ale przede wszystkim ograniczymy emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Rocznie dzięki zamontowanej instalacji zredukujemy emisję CO2  o ponad 33 tony! Wytworzona energia zostanie wykorzystana do zasilania urządzeń w budynku, a także naszego elektrycznego samochodu. Energię powstającą z odnawialnych źródeł energii zwiemy „zieloną” – od dziś zielono nam jeszcze bardziej!

 

 

Nazwa zadania:
Wykonanie instalacji PV w siedzibie biura
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Wartość ogólna zadania:
166 721,00 PLN

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
Dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 100 032,00 PLN
stanowiące 60% wartości kosztu całkowitego

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoliło
na zużycie energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych
w ilości ok. 42,69 MWh rocznie, co doprowadziło do
ograniczenia emisji pyłu, SO2, NOX, CO, CO2 do atmosfery
w ilościach prognozowanych poniżej:

Redukcja emisji pyłu -2,00 kg/rok
Redukcja emisji SO2 – 31,00 kg/rok
Redukcja emisji NOx – 32,00 kg/rok
Redukcja emisji CO – 12,00 kg/rok
Redukcja emisji CO2 – 33.218,00 kg/rok

Sprawdź to:
www.zainwestujwekologie.pl