Asset Publisher Asset Publisher

Sytuacja pożarowa na terenie RDLP w Łodzi

Sytuacja pożarowa w RDLP w Łodzi na dzień 10.06.2021

W bieżącym roku obserwujemy istotny spadek ilości pożarów w stosunku do lat ubiegłych, co jest konsekwencją mokrej i chłodnej wiosny, szczególnie miały na to wpływ miesiące kwiecień i maj, które w ubiegłych latach charakteryzowały się dużą palnością ściółki i pokrywy gleby. W całej Polsce przeważa średni poziom zagrożenia pożarowego.

Do dnia 10 czerwca 2021 w żadnym Nadleśnictwie RDLP w Łodzi nie wprowadzono „Zakazu wstępu do lasu”, a stopień zagrożenia pożarowego lasu wahał się między 1 a 2 stopniem ( w ostatnich dniach pojawił się 3 stopień w okolicach Spały i Poddębic).

W bieżącym roku łódzka RDLP zanotowała 16 pożarów o sumarycznej powierzchni 3,6 ha. Dla porównania – w 2020 r. do końca kwietnia mieliśmy 46 pożarów na łącznej pow. 14,80 ha. Do końca roku liczba zdarzeń urosła do 123 na łącznej powierzchni 30,05 ha, w tym 9,02 ha ze stratami, które oszacowano na ponad 60 tys. zł. Jaki będzie teogoroczny wynik? Mamy nadzieję, że o wiele mniejszy. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze strażakami znacznie zmniejszyła się średnia powierzchnia pożarów lasu - wykrywamy je szybciej i gasimy sprawniej.

W tym roku największy pożar miał miejsce w Nadleśnictwie Płock i miał powierzchnię 1,07 ha, a najmniejszy w Nadleśnictwie Poddębice i miał powierzchnię 0,01 ha. W dniu 9 czerwca 2021 na terenie leśnictwa Lubień w Nadleśnictwie Kutno, w pobliżu miejscowości Wola Olszowa, spaleniu uległo 0,20 ha poszycia leśnego, zwęgleniu uległy pnie drzew. Przyczyną pożaru było podpalenie! Jak mówią statystyki: 9 na 10 pożarów powoduje człowiek… Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Lubieniu Kujawskim.

Największy do tej pory pożar pokrywy gleby miał miejsce 8 czerwca w lasach prywatnych w Nadleśnictwie Opoczno i miał powierzchnię 5,0 ha.

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych pożarach nie przekraczał 4 samochodów pożarniczych.

W jaki sposób leśnicy określają stopień zagrożenia pożarowego w lasach?

Na terenie kraju jest ponad 130 punktów pomiarowych, Polska jest podzielona na strefy prognostyczne i w każdej z nich znajduje się 1 podstawowy punkt pomiarowy oraz minimum dwa pomocnicze. Na terenie łódzkiej dyrekcji mamy 3 strefy (Spała, Poddębice, Łąck) i łącznie 9 punktów pomiarowych.
Podstawowy punkt pomiaru wyposażony jest w wagosuszarkę i dwa razy dziennie z wytypowanych powierzchni pobiera się próbkę ściółki. I to trafia na wagosuszarkę. Dane meteorologiczne są uśrednione i w zależności od tego nasze służby pozostają w gotowości.  Wilgotność ściółki mierzona jest o godzinie 9.00 i 13.00, a jeśli przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc. Nadleśniczy może podjąć decyzję o czasowym zakazie wstępu do lasu. Mapa zagrożenia pożarowego jest codziennie aktualizowana i dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Jak leśnicy monitorują sytuację pożarową w lasach?

Leśnicy pełnią dyżury w Punktach Alarmowo-Dyspozycyjnych. Na terenie RDLP w Łodzi mamy 20 takich punktów. To właśnie tam dzięki systemowi kamer monitorowane jest zagrożenie pożarowe, a dyżurujący leśnik w razie pożaru wzywa pomoc i koordynuje prace służb przeciwpożarowych. Monitory przekazują obrazy z dwóch kamer umieszczonych na masztach w dwóch miejscach nadleśnictwa. Poza PAD-ami obserwację prowadzimy z wież obserwacyjnych. Obecnie na terenie lasów znajduje się ponad 660 takich wież, u na terenie RDLP w Łodzi – 26.

Jakimi działaniami leśnicy ograniczają zagrożenie pożarowe?

Wzdłuż każdej drogi publicznej i linii kolejowych są zakładane pasy przeciwpożarowe. Z roku na rok zwiększamy różnorodność gatunkową polskich lasów – gatunki iglaste palą się szybciej, zatem także z tego powodu ważne jest wprowadzanie gatunków liściastych, które mają mniejsze obciążenie ogniowe. Wciąż i wciąż usuwamy śmieci z lasów, a one również bywają przyczyną pożarów… W najgorętszym czasie wyznaczane są dodatkowe przeciwpożarowe patrole: piesze i samochodowe. 14 jednostek RDLP w Łodzi dysponuje przyczepkami ppoż. z modułem gaśniczym, 7 nadleśnictw posiada samochody terenowo-pożarnicze. Aby usprawnić akcję Straży Pożarnej finansujemy oznakowanie i modernizację dojazdów przeciwpożarowych, doposażamy bazy sprzętu przeciwpożarowego –w 2020 r. przeznaczyliśmy prawie 50 tys. zł na ten cel.

Ochronę lasów przed pożarami, oprócz stworzenia odpowiedniej bazy infrastrukturalnej, realizujemy przez edukację społeczeństwa, szkolenia pracowników, współpracę ze szkołami.

O czym powinniśmy pamiętać idąc do lasu?

O tym, że pożary są najczęściej wynikiem lekkomyślności człowieka, nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami. Zatem pamiętaj:

  • Ognisko, grilla możemy rozpalić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  
  • Jeśli na wypad do lasu przyjechałeś samochodem, zaparkuj go w wyznaczonym miejscu i nie wjeżdżaj nim na nieoznakowane drogi, nawet jeśli nie są zagrodzone szlabanem.
  • Koniecznie zabierz śmieci ze sobą. Szczególnie niebezpieczne są np. szklane butelki. W słoneczne dni szkło może zadziałać jak soczewka i wywołać ogień w lesie.
  • Będąc na wycieczce, zwracaj uwagę na tablice, na których znajdziesz informacje między innymi o zakazach wejścia na dany obszar. Nie lubimy zakazów, zwłaszcza w lesie, ale takie ostrzeżenia nie są wydawane bezpodstawnie.

A jeśli widzisz ogień – po pierwsze zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Kiedy tylko znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, powiadom Straż Pożarną. Służby należy też poinformować, jeśli udało Ci się samemu opanować tlący się pożar w lesie. Aby wezwać Straż, zadzwoń pod numer alarmowy: 112 lub 998.

Dyspozytorowi przekaż:

  •     swoje imię i nazwisko,
  •     przybliżoną lokalizację (spójrz, czy w pobliżu nie ma betonowego słupka z numerem oddziału leśnego),
  •     jak duży jest pożar,
  •     numer kontaktowy do siebie.

Pomimo nowoczesnych systemów szybkiego wykrywania pożarów bardzo ważne w walce z pożarami są właśnie bezpośrednie zawiadomienia osób przebywających rekreacyjnie w lesie. Życzymy Wam udanych wycieczek po lesie i bardzo prosimy o Waszą ostrożność oraz czujność!