Asset Publisher Asset Publisher

spotkanie łódzkich leśników z przedsiębiorcami leśnymi

Delegaci łódzkiej dyrekcji w komisji wspólnej przy Dyrektorze Generalnym oraz przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców leśnych spotkali się z kierownictwem łódzkich lasów. Podczas spotkania, które odbyło się 21 lutego, omówiono zagadnienia dotyczące m.in. elektronizacji zamówień publicznych.

Podczas spotkania przedstawiono nowe wyzwania postawione przed wykonawcami w zakresie elektronizacji zamówień publicznych oraz poprawności składania dokumentów za pomocą dedykowanych platform internetowych.

Omówiono współpracę nadleśnictw z firmami usługowymi, dotyczącą organizacji prac maszynowego pozyskania drewna oraz mechanizacji odnowień i zalesień. Członkowie komisji, stowarzyszeń i leśnicy dyskutowali na temat liczby sortymentów utrudniających firmom usługowym proces logistyczny pozyskania, zrywki oraz transportu drewna a także uprzątania powierzchni pozrębowych.

RDLP w Łodzi promuje ideę realizacji umów wieloletnich na usługi leśne. Podpisywanie długoterminowych umów umożliwia usługodawcom planowanie i inwestowanie w maszyny oraz pracowników, co przyczynia się do rozwoju firm. Podczas spotkania dyskutowano nad indeksacją tych umów.

Kierownictwo łódzkiej dyrekcji, poparło również inicjatywę uczestnictwa sektora usługodawców leśnych oraz leśników, w organizowanych tematycznych targach, wskazujących trendy w usługach leśnych i bezpieczeństwie pracy.