Asset Publisher Asset Publisher

Restytucja cisa pospolitego - sadzimy!

Mimo trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19 staramy się pracować normalnie i realizować zadania, których się podjęliśmy, dlatego 26 marca 2020 roku na terenie Leśnictwa Proszenie, w Nadleśnictwie Piotrków, zasadziliśmy kolejnych 400 sztuk cisa pospolitego!

Od 2006 roku realizowany jest w Lasach Państwowych „Program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce”, którego celem jest m.in. zwiększenie populacji gatunku na terenie LP.

Drewno cisa jest bardzo twarde, sprężyste, trwałe, bardzo trudno łupliwe i trudno zapalne. Ma świetne właściwości mechaniczne i techniczne. Kiedyś było cenionym surowcem, z którego wykonywano łuki, kusze, naczynia oraz wykorzystywano budownictwie. To właśnie nieustannie rosnący popyt na drewno cisowe przyczynił się do ostatecznego przetrzebienia populacji tego wyjątkowo wolno rosnącego i trudno odnawiającego się gatunku.

Cis był tak intensywnie wycinany, że prawie znikł z polskich lasów, dlatego już w 1423 roku został objęty ochroną przez króla Władysława Jagiełłę na mocy statutu warckiego. Miało to na celu uchronić cisa przed plądrowniczym wykupem handlarzy i agentów gdańskich, skupujących na zlecenie Krzyżaków drewno cisowe do celów militarnych.  

Obecnie cis pospolity podlega częściowej ochronie gatunkowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Został również umieszczony jako gatunek zagrożony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin z 2001 roku.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi mimo braku naturalnych stanowisk cisa pospolitego na swym terenie (występują jedynie pojedyncze egzemplarze o nieustalonym pochodzeniu) rozpoczęła w roku 2016 Regionalny Program Restytucji Cisa przewidziany na lata 2016 – 2030. W pierwszym etapie programu, trwającym do końca 2020 roku, zostanie wprowadzonych na tereny leśne 22 tys. sadzonek cisa. Do końca trwania programu w lasach nadzorowanych przez RDLP w Łodzi wysadzonych zostanie 60 tys. sztuk tego gatunku.

W programie restytucji cisa biorą udział wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Celem programu jest stworzenie w każdym nadleśnictwie powierzchni cisowych wzbogacających lokalną florę, stanowiących ostoję z której gatunek ten będzie mógł dalej rozprzestrzeniać się wśród naszych lasów. Cis odpłaci to z nawiązką. Drewno cisa to nie tylko wartościowe drewno, aktualnie bez znaczenia gospodarczego jako gatunek chroniony, ale także doskonały surowiec dla przemysłu farmaceutycznego. Z cisów izolowane są substancje, z których produkuje się preparaty przeciwnowotworowe (używane m.in. przy leczeniu raka piersi, jajników, płuc czy mózgu). Przy zmianach klimatycznych, które wszyscy obserwujemy, ważne jest to, że wykazuje się też dużą odpornością na zanieczyszczenia przemysłowe.

Sadzenie cisa w Wiadomościach Dnia na TVP3 i w Teleexpressie: https://lodz.tvp.pl/47327269/w-lodzkiem-rozpoczeto-zalesianie-cisami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym gatunku czytaj tu: http://dzienniklesny.pl/przyroda/cis-pospolity/

#RóżnorodnośćBiologiczna