Asset Publisher Asset Publisher

Rajd Motocykli Zabytkowych szlakiem mjr. Hubala

W miniony weekend 11-13 czerwca odbył się Opoczyński Rajd Motocykli Zabytkowych „HUBAL”. W Rajdzie wzięło udział ponad 120 osób i 80 motocykli zabytkowych, czyli tych wyprodukowanych maksymalnie do 1990 roku. 

Organizatorem imprezy było Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Moto Soviet Servis, a współorganizatorem Nadleśnictwo Opoczno, Gmina Poświętne, Gmina Opoczno oraz Gmina Drzewica.

Celem Opoczyńskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych „Hubal” było upamiętnienie 81. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego oraz propagowanie wiedzy na temat historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego i jego dowódcy, a także promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych opoczyńskiego nadleśnictwa.

Głównym dniem rajdowym była sobota 12 czerwca, kiedy każdy z uczestników Rajdu musiał zaliczyć 9 obowiązkowych punktów wyznaczonych przez organizatorów. Na terenach leśnych nadleśnictwa Opoczno znajdowały się 2 punkty. Jeden był przy obelisku w miejscu po gajówce Bielawy,  gdzie w grudniu 1939 r. miała miejsce „Hubalowa Wigilia”. W tym miejscu leśniczy Eugeniusz Wróblewski wraz z żoną gościli na wigilii mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz jego żołnierzy z oddziału. W okresie międzywojennym było to miejsce szkoleń leśników. Corocznie szkoliło się w okresie wiosenno-letnim ok. 20-30 gajowych. Drugim punktem był „Szaniec Hubala”. Dzisiejszy drzewostan otaczający kamienny szaniec, wtedy w kwietniu 1940 roku był zaledwie młodnikiem sosnowym. Odpoczywających w tym zagajniku ułanów wraz dowódcą, otoczył i zaskoczył oddział Wermahtu. Podczas potyczki i wymiany ognia z wrogiem został śmiertelnie ranny mjr Dobrzański. Niestety miejsca pochówku ciała dowódcy do dziś nie ustalono... Szaniec pozostaje jedyną pamiątką ostatnich, bohaterskich chwil mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. Po wojnie, w miejscu tragicznej śmierci Hubala, mieszkańcy ziemi opoczyńskiej wybudowali kamienny szaniec, aby pamiątka historii pierwszego Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego oraz jego dowódcy przetrwała dla pokoleń. 

Przy Szańcu Hubala znajdowało się stoisko Nadleśnictwa Opoczno, na którym uczestnicy rajdu mogli zapoznać się bliżej z historią i walorami przyrodniczymi nadleśnictwa, poszerzyć wiedzę o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej oraz zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania na terenach leśnych. Oprócz stoiska z drobnymi upominkami leśnicy przygotowali żołnierską grochówkę dla wszystkich rajdowiczów. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał folder edukacyjno-przyrodniczy Nadleśnictwa Opoczno, będący zaproszeniem do odkrywania tych terenów. 

Ponadto uczestnicy rajdu odwiedzili: pomnik kpr. Władysława Dawgierta koło Dęborzeczki, kapliczkę Giełzów, Bazylikę św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie, zamek w Drzewicy, Radzice Duże oraz dwór spokrewnionej z „Hubalem” rodziny Drużbackich w Zameczku.

Trasa rajdu liczyła blisko 80 km i przebiegała szosami, leśnymi drogami i bezdrożami.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć uczestników rajdu na terenie naszej dyrekcji, nadleśnictwa Opoczno!