Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Przyrodniczego

18 czerwca, na terenie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Strobowie odbyło się podsumowanie konkursu pn. "Walory przyrodnicze powiatu skierniewickiego".

Nadleśnictwo Skierniewice, obok Zarządu Okręgowego LOP w Skierniewicach, Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz ZPKWŁ – Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w dniu 18.06.2021 r. brało udział w podsumowaniu Powiatowego Konkursu Przyrodniczego pn. „Walory przyrodnicze powiatu skierniewickiego”, który odbył się na terenie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Strobowie.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu edukacji przyrodniczo leśnej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozwój i kształtowanie świadomości ekologicznej.

Jego tematyka wiązała się z przedstawieniem wiedzy dotyczącej wybranego  miejsca lub obiektu o ciekawych, naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz historycznych z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który w znacznej części położony jest na terenach leśnych zarządzanych przez nasze nadleśnictwo.

Konkurs przeprowadzono dwuetapowo (etap szkolny i powiatowy) w następujących kategoriach:

Kat. I – klasy I – III – „Wiosna w powiecie skierniewickim”
Kat. II – klasy IV – VI – „Mój ulubiony mieszkaniec lasu”
Kat. III – klasy VII – VIII – „Osobliwości przyrodnicze powiatu skierniewickiego”
Kat. IV – klasy szkół ponadpodstawowych – „Znaczek pocztowy – XXXV lecie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”

W konkursie udział wzięło 98 uczniów z 16 szkół (14 szkół podstawowych i 2 szkoły ponadpodstawowe), którzy nadesłali łącznie 102 prace. Nadleśnictwo Skierniewice jako współorganizator konkursu uczestniczyło w obradach jury oraz przekazało nagrody dla laureatów.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom!