Asset Publisher Asset Publisher

Ograniczanie liczebności szkodliwych owadów na terenie RDLP w Łodzi w 2019 r.

 

Seminarium dotyczące podsumowania ograniczania liczebności szkodliwych owadów na terenie RDLP w Łodzi w 2019 roku.

 

W dniu 28 października bieżącego roku, w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach, miało miejsce seminarium dotyczące podsumowania zabiegów ograniczania liczebności szkodliwych owadów na terenie RDLP w Łodzi w 2019 roku.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, przedstawiciele samorządów, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, lokalnych społeczności oraz przedstawiciele nadleśnictw z terenu RDLP w Łodzi.

Z uwagi na fakt uczestnictwa w seminarium gości spoza Lasów Państwowych, uczestnikom przybliżono zawiłości oraz złożoność procesu prognozowania zagrożenia od szkodników pierwotnych sosny oraz pędraków chrabąszczy. Zaznaczono, że prace prognostyczne rozpoczynają się już w roku poprzedzającym, a kończą tuż przed pojęciem decyzji w sprawie ewentualnego wykonania zabiegu ratowniczego.

Na terenie łódzkiej dyrekcji, na podstawie wstępnych prognoz na rok 2019, zakwalifikowano do wykonania zabiegów ograniczania liczebności szkodliwych owadów powierzchnię ok. 23 tys. ha. Jednak natura przyszła na ratunek lasom i przyniosła znaczną zmianę sytuacji. Wyjątkowo chłodna wiosna przyczyniła się z pewnością do ograniczenia rozwoju gąsienic szkodników pierwotnych sosny. Niskie temperatury mocno ograniczyły intensywność rójki oraz płodność samic chrabąszczy: majowego i kasztanowca. W związku z tym, w wyniku wiosennych kontroli, powierzchnie wymagające szczególnych działań zredukowano do obszaru niewiele ponad 9 tys. ha.

Zebranym słuchaczom zaprezentowano także wyniki ostatecznej kwalifikacji lasów do zabiegów agrolotniczych i podsumowano efekty wykonanych zabiegów ratowniczych.

Podczas seminarium omówiono również realizowany przez RDLP w Łodzi, we współpracy z Panią dr hab. Lidią Sukovatą, projekt monitoringu populacji chrabąszczy. Ma on na celu uzyskanie wiedzy pozwalającej na zwiększenie skuteczności prowadzonych dotychczas działań ochronnych oraz wykorzystanie wyników monitoringu do planowania i realizacji czynności gospodarczych na obszarach uporczywych pędraczysk.

Na zakończenie seminarium prof. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprezentował swój pogląd na temat przyczyn zamierania drzewostanów sosnowych w Polsce. Do głównych sprawców zalicza on obniżenie poziomu wód, zmiany klimatyczne oraz wysoką depozycję azotu.  To właśnie osłabienie drzewostanu przyczynia się w dużej mierze do rozwoju liczebności szkodliwych owadów.

Seminarium zakończyło się merytoryczną i owocną dyskusją. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za udział w spotkaniu.