Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie projektu Planu urządzenia lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą oddziaływania planu na środowisko i obszary Natura 2000 dla Nadleśnictw Brzeziny, Gostynin i Skierniewice na lata 2023-2032".

Dokumentacja postępowania znajduje się w plikach do pobrania poniżej: