Asset Publisher Asset Publisher

ODNAWIALNA ENERGIA DLA BIURA RDLP W ŁODZI

Zainteresowanie nowoczesnymi odnawialnymi źródłami energii (OZE) rośnie w Polsce nieustannie z roku na rok. Wykorzystanie OZE przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Lasy Państwowe konsekwentnie realizują projekt rozwojowy „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków
i środków transportu PGL LP”, który zakłada podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.

Źródło: Opracowanie projektowe

 

Czas na kolejną, ważną dla realizacji projektu, inwestycję w łódzkiej Dyrekcji!

               „Wykonanie instalacji PV o mocy 45,76 kWp w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”, to zadanie zaplanowane do realizacji na przełomie 2019 i 2020 roku, którego wartość ogólna wynosi 197 964 PLN.

 

Podstawowym celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej budynku biura. Według szacunków, projektowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na oszczędności rzędu 40% w skali roku, a podczas dni słonecznych budynek może być samowystarczalny pod względem zapotrzebowania w energię elektryczną.

               Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kwocie 118 778 PLN, stanowiące 60% wartości kosztu całkowitego.

http://www.zainwestujwekologie.pl

W ramach projektu „Las energii” planowane jest także utworzenie na terenie RDLP w Łodzi punktu ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Oczywiście będzie on dostępny dla wszystkich posiadaczy elektrycznych aut.

               Więcej o projekcie LP wprowadzonym decyzją nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2017 r.:http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe/-/asset_publisher/7PcENrBXlBZJ/content/odnawialne-zrodla-energii-podstawa-zaopatrzenia-w-energie-elektryczna-budynkow-i-srodkow-transportu-pgl-lp