Asset Publisher Asset Publisher

O leśnych drogach podczas konferencji

Aż 120 uczestników wzięło udział w trzeciej edycji eksperckiej konferencji „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”. 26 października w Dobieszkowie, specjaliści dyskutowali o nowych technologiach w budowie dróg leśnych i ich utrzymaniu oraz nowinkach w parku maszyn.

Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawił kierunki rozwoju infrastruktury drogowej na tle innych projektów rozwojowych w PGL LP. Zaprezentował przedsięwzięcia drogowe realizowane w tym roku ramach funduszu leśnego oraz środków własnych jednostek. Omówił również nowe zarządzenia związane z budową infrastruktury drogowej, w tym zarządzenie w sprawie realizacji w LP wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną. Obecnie w Polsce jest ok. 120 tys. km dróg leśnych, w ostatnich dziesięciu latach LP współuczestniczyły w budowie ponad 700 km dróg, angażując w te działania ponad 120 mln zł.

W latach 2016 i 2017 wspomaganie przedsięwzięć drogowych ze środków własnych nadleśnictw i funduszu leśnego wyniosło ponad 83 mln zł. W tym roku na przedsięwzięcia drogowe przeznaczonych jest ponad 100 mln zł, z czego blisko 80 mln zł są to środki przewidziane z funduszu leśnego i około 22 mln zł na drogi wykonywane na gruncie LP, które mają być udostępniane do ruchu publicznego.

Natomiast o zaletach i wadach dróg leśnych na drewnianej podbudowie mówił dr hab. inż. Grzegorz Trzciński z Katedry Użytkowania Lasu SGGW, przedstawiając wyniki prowadzonych badań na terenie czterech regionalnych dyrekcji LP.

Nieodłącznym elementem budowy dróg i ich utrzymania są zaawansowane technologicznie maszyny, podczas konferencji nie zabrakło prezentacji ich pracy. Nowe technologie i ofertę maszyn drogowych prezentował Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, Lotos Asfalt, Viacon, Utech, Lhoist, Griltex, Pietrucha, EWPA, Kompania Leśna oraz Vittex. Podczas pokazu terenowego, maszyny do budowy dróg zaprezentował OTL Jarocin, Utech i EWPA.

Organizatorem konferencji był miesięcznik Nowa Gazeta Leśna. Konferencję patronatem objął Dariusz Pieniak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.