Asset Publisher Asset Publisher

O co chodzi w tym nadzorze?

Słów kilka o nadzorze w lasach prywatnych.

Lasy Państwowe pełnią różnorodne funkcje i role. Jedną z nich jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w skrócie: lasami prywatnymi. Na terenie Nadleśnictwa Poddębice nadzór ten dotyczy lasów prywatnych położonych na terenie powiatu poddębickiego i zduńskowolskiego. Powiaty sieradzki, łaski, pabianicki i łęczycki prowadzą nadzór we własnym zakresie. Czyli mają własnych leśniczych.

Służba terenowa (leśniczowie i podleśniczowie) doradza właścicielom lasu co można lub należy wyciąć i kiedy? Jakie gatunki i gdzie posadzić w następstwie wycięcia? Zgodnie z ustawą o lasach powierzchnię wyciętą należy odnowić w przeciągu 5 lat. (W Lasach Państwowych sadzi się najczęściej po dwóch latach.) Leśniczowie reagują gdy w lasach prywatnych stoją suche drzewa i zagrażają bezpieczeństwu przy drogach publicznych. Reagują na śmieci w lesie, patrolują lasy w czasie zagrożenia pożarowego. Reagują także gdy dojdzie do nielegalnego wyrębu lasu. Nielegalnego, czyli gdy dojdzie do kradzieży drewna lub przedwcześnie las zostaje wycięty. Bo trzeba wiedzieć, że o zadaniach dla właściciela lasu, o ilości wyciętego drewna mówi właściwy operat. Operat, czyli UPUL, Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (dla danej miejscowości) lub Inwentaryzacja Stanu Lasu.

W operacie podano też wiek rębności dla głównego gatunku drzewa rosnącego na gruncie. Dla sosny jest to 80 lat. Oznacza to, że do tego wieku las można umiarkowanie przecinać. Tu czasem pojawiają się rozbieżności w gospodarowaniu lasem. W Lasach Państwowych dba się o to aby najlepsze drzewa zostały do końca. Aby w trakcie zrębu pozyskać jak najlepsze drewno. W lasach prywatnych właściciele często zainteresowani są pozyskaniem dobrego drewna wcześniej. Zwykle chodzi o wykorzystanie drewna do budowy domów czy budynków gospodarskich. A wiadomo, że więźby dachowej, desek czy stempli budowlanych nie robi się z plastiku. Choć kto wie, może w niedalekiej przyszłości zmieni się technologia budowy domów?

W sytuacjach „rozbieżności zdań” staramy się tłumaczyć i dbać o to aby jednak część przyszłościowych, zdrowych drzew dotrwała do wieku rębności. A na opał wystarczy drewno gorszej jakości.

Jednym z głównych zadań w LN jest legalizacja pozyskanego drewna. Leśniczy oblicza masę drewna i oznacza drewno specjalnym numerem. Płytki w LN są niebieskie, w przeciwieństwie do czerwonych płytek w LP. Oznaczone w ten sposób drewno poświadcza zgodne z prawem jego pozyskanie.

Piszemy oczywiście o własnych doświadczeniach. Są też inne lasy, innych właścicieli, z innym przeznaczeniem. Inaczej gospodarka wygląda na zachodzie Polski, inaczej w centrum czy na wschodzie. Inne są tradycje, zwyczaje.

W nadleśnictwie sporządza się również plany zalesień gruntów rolnych oraz plany inwestycyjne. Każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne ma prawo złożyć wniosek o zalesienie własnych gruntów. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów potwierdzających własność oraz stan na gruncie. W nadleśnictwie przygotowuje się plan, który rolnik realizuje od następnego roku.

Dla posiadaczy lasów istnieje dofinasowanie w postaci planów inwestycyjnych. Realizowane jest ono w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyszczególniono w nim poddziałania, które podlegają dofinansowaniu oraz wymaganą dokumentację.

Nadleśnictwo Poddębice zachęca do zapoznania się z wymogami obu planów.

Fot. Piotr Zdunek