Asset Publisher Asset Publisher

Las we wszystkich wymiarach - finał akcji

Zakończyła się wspólna akcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Dziennika Łódzkiego „Pomóżmy sprzątać lasy, poznajmy ich przyrodę”, skierowana głównie do dzieci i ich rodziców.

Dla nas najważniejsze było to, by dotrzeć do jak największej liczby osób i opowiedzieć o tym jak olbrzymim problemem jest zaśmiecanie lasów, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą nielegalne wysypiska śmieci oraz jak wysokie są koszty usuwania śmieci z terenów leśnych. Ta AKCJA zatem to przede wszystkim EDUKACJA. Faktem jest, że dzięki konkursowi z kilkudziesięciu miejsc śmieci zniknęły i teraz te fragmenty lasu znowu mogą być z przyjemnością odwiedzane przez spacerowiczów. Cieszymy się, że w akcję zaangażowały się całe rodziny i osoby zamieszkujące różne zakątki łódzkiej dyrekcji. Niestety, ze względu na koronawirusowe perturbacje w naszym konkursie nie mogły wziąć udziału szkoły, na co bardzo liczyliśmy. Społeczny odbiór akcji był różny – wiemy, że wciąż są osoby, które nie czują się współodpowiedzialne za czystość polskich lasów i uważają, że ten problem dotyczy tylko leśników. Jednak my nie przestaniemy apelować, ani mówić o tym, że las to nie jest miejsce dla śmieci. Tylko razem – uświadamiając innych i zostawiając las czystym po naszej wizycie, możemy coś zmienić.

Z pewnością dzięki konkursowi dotarliśmy do kolejnej grupy odbiorców, kolejny raz zwróciliśmy uwagę ludzi na ten problem – efektem są otrzymane zdjęcia i odpowiedzi na pytanie konkursowe, niektóre bardzo oryginalne i poruszające. Pamiętajmy, że niemal każdego tygodnia dostajemy zgłoszenie o nowych, dzikich wysypiskach – największym problemem leśników nie są jednak pojedyncze śmieci, które niweczą piękno krajobrazu, ale duże gabaryty m.in. składowiska opon, śmieci wielkogabarytowe pozostałe po remoncie domu czy toksyczne substancje, które mogą zagrażać życiu ludzi oraz powodować nieodwracalne skażenie środowiska. Dlatego tak ważne jest, by wciąż podejmować próby dotarcia do jak najszerszego grona społeczeństwa, również poprzez takie akcje.

Aby ograniczyć skalę zaśmiecania lasów stale zwiększamy liczbę fotopułapek – pojawiają się przy wiatach turystycznych czy w miejscach wielokrotnie zaśmiecanych. Lokalnie leśnicy wraz z mieszkańcami podejmują i wspierają wiele małych inicjatyw – np. w Nadleśnictwie Kolumna lokalne organizacje zrzeszające rowerzystów i biegaczy w porozumieniu z miejscowymi leśnikami zbierają śmieci, zostawiają je w umówionym miejscu, a ich wywozem zajął się zaprzyjaźniony leśniczy. Takich grup jest coraz więcej i to nas cieszy! Zwykle są to ludzie, którzy rozumieją trud i zaangażowanie leśników w działania na rzecz czystości lasów, ale nie poprzestają na tym, chcą sami działać jak np. łódzka grupa Bohaterowie Lasu.  

Ostatni rok to czas zwiększonego ruchu turystycznego w lasach, ale również rekordowy pod względem ilości śmieci! Jednocześnie zaleca się sukcesywne odchodzenie od stawiania koszy na śmieci na szlakach turystycznych i w miejscach trudnodostępnych, na rzecz wzmocnienia komunikatu o obowiązku zabierania przez turystę śmieci ze sobą, zgodnie z zasadą „Leave no trace”. W przyszłych latach na pewno wyzwaniem dla leśników będzie właśnie zwiększony ruch turystyczny w lasach – musimy zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających lasy, chronić ostoje zwierząt, siedliska roślin i oczywiście dostarczać drewno. Dlatego niezmiernie ważne jest, by człowiek w sposób odpowiedzialny korzystał z zasobów lasu. Wielka w tym rola leśników, którzy gospodarując lasem w imieniu społeczeństwa, godzą potrzeby przyrody i człowieka. Patrzymy na las we wszystkich wymiarach: przyrodniczym, społecznym i gospodarczym.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom - pozostaje podzielić się z Wami wierszem-apelem nadesłanym przez laureatów 1 miejsca w konkursie, którzy sprzątali fragment lasu w Nadleśnictwie Smardzewice:

"Tak bardzo lubię przebywać w lesie
W lesie, gdzie echo tak cudnie niesie
Gdzie wiatr w koronach opowieść snuje
I rozkwieconych polan nie brakuje.
Zabieram brata, tatę i mamę
Idziemy radośnie na leśną polanę
No bo tam piknik jest i łakocie
I przyglądamy się ptakom w locie.
A gdy do domu wracać jest pora
Zbieramy wszystkie śmieci do wora
Bo zawsze trzeba sprzątać po sobie
Ja zawsze, zawsze tak właśnie robię.
I wy też proszę o lasy dbajcie
Po innych także śmieci sprzątajcie
By wszystkie ptaki, ssaki i gady
Nie miały zmartwień przez te odpady.
A nasze dziatki już po wsze czasy
Cieszyły czyste rzeki i lasy."

WYNIKI i szczegóły konkursu oraz przydatne w czasie wakacji informacje od leśników znajdziecie na stronie Dziennika Łódzkiego:
https://dzienniklodzki.pl/konkurs-pomozmy-sprzatac-lasy-poznajmy-ich-przyrode-rozstrzygniety/ar/c7-15505829