Asset Publisher Asset Publisher

Fundacja podziękowała za pomoc

Łódzcy leśnicy zostali uhonorowani za zaangażowanie w pomoc podopiecznym Fundacji im. Brata Alberta.

W tym roku przypada 30. rocznica działalności fundacji pomagającej osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Jedna z jubileuszowych uroczystości odbyła się 27 czerwca na terenie szkółki Drzewociny w Nadleśnictwie Kolumna (RDLP w Łodzi).

W rocznicy udział wzięło 100 podopiecznych, opiekunowie oraz osoby wspierające fundację. Leśnicy z terenu łódzkiej dyrekcji Lasów Państwowych udzielają pomocy finansowej, organizują zajęcia dla podopiecznych oraz przekazują materiały edukacyjne.

Po eucharystii, niepełnosprawni podopieczni, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Nadleśnictwo Kolumna, zajęciach rzemiosła artystycznego, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Szuflandia" oraz pokazach Grupy Wolontarystycznej „Agrafka".

Rozdano również nagrody w konkursie plastycznym „Brat Albert – człowiek dobry jak chleb", ufundowane przez dyrektora RDLP w Łodzi. Za oddaną pracę nagrodzono również terapeutów.Podczas uroczystości wspierający fundację goście otrzymali podziękowania oraz medale im. Zofii Tetelowskiej i „Dobroczyńcom Za Serce i Miłość".

Uroczystość patronatem objęli ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes fundacji oraz dyrektora RDLP w Łodzi Dariusz Pieniak. Organizatorem spotkania były jednostki fundacji w Łodzi i Chorzeszowie.