Asset Publisher Asset Publisher

Fundacja im. Brata Alberta dziękuje łódzkim leśnikom

Przeszło sześć lat łódzcy leśnicy współpracują z Fundacją im. Brata Alberta, wspierając jej podopiecznych. Jubileusz 25. lecia jednostki Fundacji w Łodzi, był okazją do wręczenia podziękowań za pracę leśników na rzecz Fundacji.

Podziękowania za szlachetne serce, bezinteresowną pomoc i otwartość na rzecz osób niepełnosprawnych, podopiecznych Fundacji otrzymali Dyrektor RDLP w Łodzi Edward Janusz oraz Nadleśniczowie Józef Lipiński i Adam Pewniak. Podziękowania wręczał ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski, współzałożyciel i prezes Fundacji.

W ramach uroczystości 25. lecia istnienia placówki w Łodzi, za dobroczynność uhonorowani zostali najwięksi przyjaciele Fundacji w Łodzi, wspierający jej działania.

 

Pomoc Lasów Państwowych na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, trwa od 2008 roku. W 2013 roku podopiecznych łódzkich placówek Fundacji, zaangażowano w zajęcia edukacyjne na obiekcie przygotowanym z myślą o osobach niepełnosprawnych, w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

 

 

Fundacja Św. Brata Alberta w Łodzi działa od 1989 roku, sprawujących opiekę nad osobami niesprawnymi intelektualnie. Tworzy ją zaangażowanie opiekunów, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół. W odległości 30 km od Łodzi, od 2001 roku funkcjonuje drugi Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie, tutaj prawdziwy ciepły dom i wsparcie znaleźli podopieczni niezdolni do samodzielnego życia sieroty społeczne i naturalne.