Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat FSC dla RDLP w Łodzi na kolejne lata

Łódzkie lasy zarządzane są w sposób zrównoważony, o czym świadczy dalsze utrzymanie certyfikatu dobrej gospodarki leśnej w systemie FSC.

Audyt wznawiający certyfikat, na terenie łódzkiej dyrekcji, przeprowadziła firma SGS Polska, posiadająca akredytację Forest Stewardship Council (FSC). Kontrolą objęto biuro dyrekcji oraz dwa nadleśnictwa: Płock i Grotniki.

Audytorzy oceniali dokumenty związane z prowadzoną gospodarką leśną i przeprowadzili ocenę w terenie. Wizyty terenowe zostały zaplanowane tak by odwiedzić miejsca, w których aktualnie prowadzone były różne prace leśne i służyły określeniu stopnia zgodności praktyki leśnej z wymaganiami. Podczas wjazdu audytorzy rozmawiali z wykonawcami prac leśnych, oceniali rębie, uprawy leśne, drzewostany i plantacje nasienne oraz rezerwaty przyrody i lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Ocenie podlegały między innymi ochrona przed nielegalną działalnością w lasach, przestrzeganie zasad i kryteriów FSC, zgodność z wymaganiami dotyczącymi przepisów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, współpraca i konsultacje z lokalnym społeczeństwem oraz wpływ gospodarki leśnej na środowisko.

Audyt zakończył się pomyślnie i SGS Polska stwierdziła, że gospodarka leśna prowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi może uzyskać certyfikat. Aktualnie nadany certyfikat posiada numer SGS-FM/COC-011009 i obowiązuje do 6 maja 2023 r.

Jako mocną stroną łódzkich leśników oceniający wskazali czytelne i obszerne udostępnianie społeczeństwu dokumentów dotyczących gospodarki leśnej prowadzonej w poszczególnych nadleśnictwach.