Asset Publisher Asset Publisher

Dwa razy więcej pomników przyrody - N. Skierniewice

W minionych miesiącach Nadleśnictwo Skierniewice przeprowadziło na terenie leśnictwa Zwierzyniec – w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Zwierzyniec Królewski” inwentaryzację drzew, które ujętych jako pomniki przyrody oraz tych, które skierniewiccy leśnicy chcieliby objąć tą formą ochrony.


W trosce o zachowanie dla następnych pokoleń najcenniejszych elementów otaczającej nas przyrody Nadleśnictwo Skierniewice dokonało aktualizacji listy pomników przyrody na terenie Zwierzyńca Królewskiego.

Leśniczy miejscowego leśnictwa Zwierzyniec wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za stan posiadania dokonali lustracji terenowej drzew spełniających kryteria stawiane pomnikom przyrody, sprawdzali wiek, rozmiar i stan zdrowotny. Określono ich dokładną lokalizację przy użyciu GPS, gatunek, obwód pnia i wysokość.

Na tej podstawie sporządzono listę drzew pomnikowych do aktualizacji. Dane zostały przekazane do Urzędu Gminy w Makowie. Po zatwierdzeniu zaktualizowanej listy drzew pomnikowych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, Urząd Gminy w Makowie przyjął w dniu 21 kwietnia 2021 roku uchwałą podczas Rady Gminy Maków.        

Dzięki staraniom skierniewickich leśników po przeprowadzonej aktualizacji, na terenie leśnictwa Zwierzyniec liczba drzew pomnikowych zwiększyła się przeszło dwukrotnie! Do tej pory było ich 57. Obecnie jest ich aż 115. W większości są to stare dęby – 105 szt. oraz pojedynczo graby, sosny, wiązy, buki i wierzba.

 

Zdjęcie przedstawia okaz dębu szypułkowego w kompleksie Zwierzyniec Królewski objęty pracami inwentaryzacyjnymi.