Asset Publisher Asset Publisher

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r., warto wspomnieć powstańców i bitwy, które stoczyli w okolicy Nadleśnictwa Spała:  w Brenicy (14 lipca), Tomaszowie Mazowieckim (12 października), Lubochni (6 lutego), Tarnowskiej Woli (13 października), Studziannej (10 lutego).


Jednym z powstańców był Ignacy Harde, późniejszy mieszkaniec Inowłodza. Walczył w bitwach stoczonych przez oddział Edmunda Taczanowskiego pod Łaskiem, Goszczanowem, Czepowem, Pęcherzewkiem, Sędziejowicami. Oddział został rozbity pod Kruszyną.
Ignacy Harde jako weteran powstania styczniowego był przyjmowany z honorami przez najwyższe władze państwowe. Zgodnie z rozkazem specjalnym Józefa Piłsudskiego z 21 stycznia 1919 r.:
„Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 są
i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski (...) Wydaję rozkaz zaliczenia ich do szeregów Wojska (...)
i witam ich jako Ojców i Kolegów"
uzyskał uprawnienia żołnierza Wojska Polskiego i stopień porucznika,  prawo do stałej pensji państwowej i noszenia specjalnego fioletowego munduru. Powstańcy styczniowi w okresie międzywojennym cieszyli się wielkim szacunkiem.

Ustawą z 18 grudnia 1919 r. wszystkich żyjących weteranów Powstania (było ich wówczas
3 644) awansowano na stopień podporucznika, czyli najniższy oficerski, a dotychczasowych oficerów - na stopień wyższy. 2 sierpnia tego roku przyznano im też stałą dożywotnią pensję, a rozkazem ministra spraw wojskowych z 7 listopada 1922 r. nakazano wojskowym oddawać honory powstańcom równego i wyższego stopnia. Nadawano im także ordery - odnowiony Virtuti Militari i nowo ustanowiony Krzyż Niepodległości. W przeddzień 70. rocznicy Powstania to ostatnie odznaczenie, w najwyższej klasie - z Mieczami, nadano wszystkim poległym i zmarłym powstańcom, symbolicznie dekorując nim Krzyż Traugutta w warszawskiej Cytadeli.
Stosowny wzór munduru zatwierdzono 9 marca 1920 r. Specjalne, granatowe umundurowanie weterana Powstania Styczniowego składało się z czamary, spodni, płaszcza na wzór sukmany i czapki rogatywki. W maju 1922 r. wprowadzono nowy wzór munduru, w którym czamarę zastąpił surdut.
                                                      
Przy budynku Nadleśnictwa Spała znajduje się krzyż powstańczy, upamiętniający zabitego powstańca.  Zgodnie z przekazywanymi opowieściami,  po  bitwie pod Brenicą schronił się on we młynie Spała, który wówczas stał w tym miejscu. Tam został zaatakowany i śmiertelnie raniony przez oddział kozaków. Zmarł w trakcie ucieczki w miejscu, gdzie dziś znajduje się pamiątkowy krzyż.

Cześć i chwała Bohaterom Powstania Styczniowego!