Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Łodzi

Procedura postępowania w sprawie objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Podmioty ubiegające się o otrzymanie Patronatu Dyrektora RDLP w Łodzi proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia.

Do wniosku można dołączyć dokumenty, które wynikają z charakteru przedsięwzięcia, np. regulamin, program, materiały informacyjne itp.

Wnioskodawca, któremu został przyznany Patronat jest zobowiązany do umieszczenia logo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z danym wydarzeniem.

Wszystkie materiały, które będą zawierały logo RDLP w Łodzi, muszą uzyskać akceptację rzecznika prasowego jednostki (e-mail na adres: rzecznik@lodz.lasy.gov.pl) przed ich rozpowszechnieniem. Każda ewentualna zmiana w materiałach promocyjnych i informacyjnych musi także uzyskać akceptację rzecznika.

Objęcie Honorowym Patronatem bądź udział Dyrektora RDLP w Łodzi w Komitecie Honorowym nie wiąże się z udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz z fundowaniem nagród dla uczestników.

Patronat Dyrektora RDLP w Łodzi jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

Inne wersje logotypu 100-lecia LP dostępne tu: https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/logotypy-100-lecia-lasow-panstwowych