Lista aktualności Lista aktualności

W LKP sprawdzą nową metodę liczenia

Leśne Kompleksy Promocyjne będą poligonem doświadczalnym dla nowej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej. Nowatorski sposób zostanie zastosowany we wszystkich LKP w kraju.

Coroczna inwentaryzacja zwierzyny grubej prowadzona tradycyjnymi metodami, dostarcza jedynie bardzo szacunkowych danych o liczebności populacji jeleniowatych (jeleń, sarna łoś, daniel). Nowa technika polega na monitoringu uszkodzeń drzewostanu przez jeleniowate.

 

Zastosowanie nowego sposobu ewidencjonowania to pokłosie narastającego problemu szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lasach. Efektem tego działania będzie także opracowanie sposobów przeciwdziałania szkodom od zwierzyny.

 

Wybór padł na Leśne Kompleksy Promocyjne, ponieważ oprócz promocji dobrze prowadzonej gospodarki leśnej, ochrony przyrody i edukacji leśnej, pełnią one również rolę powierzchni doświadczalnych do testowania innowacyjnych rozwiązań.

 

Pierwszy monitoring szkód nową metodą zostanie przeprowadzony już w kwietniu i maju.

 

Monitoring będzie prowadzony, co trzy lata, na wybranych powierzchniach, po roztopieniu się śniegu, ale przed rozpoczęciem wegetacji roślin. Oceniane będą lasy kilkuletnie (od dwóch do 20 lat), wybrane na bazie siatki kwadratów o boku długości 1 km. Powierzchnię objętą monitoringiem stanowić będą lasy umożliwiające wyznaczenie transektu o długości min. 40 m. W każdym kwadracie wybrana zostanie powierzchnia zlokalizowana najbliżej jego środka i to ona będzie podlegała ocenie pod względem uszkodzenia drzew.

 

Łódzka dyrekcja LP do współpracy zaprosiła studentów SGGW w Warszawie oraz Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.