Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie łódzkich leśników z firmami

Członkowie komisji ds. współpracy z firmami oraz przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców leśnych spotkali się z kierownictwem łódzkich lasów. Podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca, omówiono zagadnienia dotyczące m.in. zamówień publicznych oraz certyfikacji firm leśnych.

Podczas spotkania przedstawiono rynek usług leśnych na terenie łódzkiej RDLP oraz koszty jednostkowe dla wybranych grup czynności. Zaprezentowano również analizę zamówień publicznych na usługi leśne w 2014 r. Omówiono zagadnienie ingerencji w rynek usług leśnych firm „zewnętrznych", oferujących niskie ceny za wykonanie prac.

Jedno z poruszanych zagadnień dotyczyło kryteriów oceny ofert i ich wagi w procedurach o udzielenia zamówień publicznych na prace leśne. Omówiono współpracę nadleśnictw z firmami usługowymi, dotyczącą organizacji prac maszynowego pozyskania drewna. Poruszono zagadnienia związane z przygotowaniem procedur o udzielnie zamówień publicznych na wykonanie usług leśnych w 2015 r. i w okresie późniejszym. Członkowie komisji i leśnicy dyskutowali na temat liczby sortymentów utrudniających firmom usługowym proces logistyczny pozyskania, zrywki oraz transportu drewna.

RDLP w Łodzi jest jedną z pierwszych dyrekcji realizujących na dużą skalę umowy wieloletnie na usługi leśne. Podpisywanie długoterminowych umów umożliwiło usługodawcom planowanie i inwestowanie w maszyny oraz pracowników, co przyczyniło się do rozwoju firm. Podczas spotkania dyskutowano również nad optymalnymi wskaźnikami waloryzacji tych umów.

Na terenie łódzkiej dyrekcji doprowadzono także długości sortymentu S4 do właściwości obecnie wykorzystywanych maszyn do transportu surowca i zrywki.

Uczestnicy rozmawiali również o certyfikacji firm leśnych i zastosowanie jej jako kryterium oceny ofert, w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych na usługi leśne. Podkreślono wpływ certyfikacji na podniesienie poziomu usług poprzez wybór rzetelnych przedsiębiorstw.