Lista aktualności Lista aktualności

Posadzili zagrożone wyginięciem rośliny

Ponad tysiąc sadzonek rzadkiego piaskowca trawiastego i goździka sinego posadzono w łódzkich lasach. RDLP w Łodzi realizuje działania ochronne na rzecz gatunków ujętych w „Czerwonej księdze roślin województwa łódzkiego”.

Sześć lat temu prof. Janina Jakubowska-Gabara, autorka „Czerwonej listy gatunków zagrożonych wyginięciem województwa łódzkiego", wskazała botanikom lokalizację piaskowca trawiastego w piotrkowskich lasach. Wówczas było to jedyne stanowisko tego gatunku, do tego w bardzo złym stanie. Najprawdopodobniej zostało ono uszkodzone przez zwierzynę leśną. Luźno leżące fragmenty roślin zostały zebrane, ukorzenione i namnożone przez pracowników Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Zaskoczeniem była duża siła witalna tego gatunku, który rozmnożono jedynie z elementów rośliny, całkowicie pozbawionych korzeni.

Na początku maja leśnicy i botanicy posadzili sadzonki piaskowca trawiastego w piotrkowskich i bełchatowskich lasach. Aż 600 sadzonek piaskowca trafiło do lasów Nadleśnictwa Piotrków, wzmacniając tym samym istniejącą w tym miejscu populację tego gatunku.

Natomiast w bełchatowskich lasach posadzona także goździka sinego, który rósł tutaj zaledwie w kilku lokalizacjach. Podczas tegorocznych nasadzeń zwiększono ich liczbę w tym nadleśnictwie.

Już są planowane badania genetyczne pochodzenia tych dwóch gatunków roślin. Badania będą miały za zadanie wskazanie, czy populacje roślin poszczególnych gatunków pochodzących z różnych lokalizacji są do siebie zbliżone czy też nie.

Projekt przywracania piaskowca trawiastego (Arenaria graminifolia Schrad) oraz goździka sinego (Dianthus gratianopolitanus Vill) jest realizowany przez nadleśnictwa Bełchatów, Piotrków i Wieluń, Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki.

W ramach porozumienia nadleśnictwa nieodpłatnie udostępniają powierzchnie leśne pod nasadzenia, usuwają podrosty drzew i krzewów, które zagrażają restytuowanym roślinom.

Pracownicy ogrodu przygotowują powierzchnie do sadzenia roślin, dostarczają rośliny i sadzą na wyznaczonych powierzchniach, zajmą się także pracami pielęgnacyjnymi.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, we współpracy z Ogrodem Botanicznym prowadzi monitoring populacji gatunków objętych programami ochrony oraz ich stanowisk, a także prowadzi bazę danych zawierającą dokumentację dotyczącą realizacji regionalnych programów ochrony piaskowca trawiastego i goździka sinego.