Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie w sprawie FSC

Informacja dotycząca certyfikatu FSC

Z przykrością informujemy wszystkie strony zainteresowane certyfikatem FSC dla RDLP w Łodzi, że kolejna instancja zajmująca się naszym odwołaniem od raportu z audytu w 2019 roku nie dotrzymała terminów i procedur postępowania.

14 grudnia 2020 roku złożyliśmy odwołanie od rozpatrywanej przez 477 dni skargi na działania firmy SGS. Kolejna instancja, a więc firma ASI, na rozpatrzenie naszego odwołania miała 90 dni, które już upłynęły. Pozwala nam to twierdzić, że prowadzony przez jednostki powołane przez FSC proces odwoławczy dotyczący rozstrzygania sporów na różnych poziomach – zarówno przez SGS jak i ASI – wobec RDLP w Łodzi realizowany jest wbrew jakimkolwiek zasadom, także względem regulacji wewnętrznych FSC.

Pomimo jasnego określenia maksymalnego czasu rozpatrywania sporów na każdym poziomie na 90 dni (razem 180 dni), obecny czas jego rozpatrywania wynosi już 630 dni, a termin zakończenia jest nieprzewidywalny.

Procedury odwoławcze uniemożliwiają wnioskodawcy – RDLP w Łodzi – jakikolwiek wpływ na przebieg tego procesu, w tym na czas jego trwania, przy jednoczesnym jednostronnym ponoszeniu przez nas wszelkich konsekwencji z tego tytułu wynikających.

Pierwszym skutkiem było zawieszenie certyfikatu z uwagi na przekroczenie terminu rozpatrywania odwołania przez firmę SGS o ponad rok, co uniemożliwiło przeprowadzenie obligatoryjnego audytu w roku 2020. Obecnie prowadzony proces rozpatrywania skargi przez organ drugiej instancji (ASI), do dziś nie został rozstrzygnięty, choć upłynął już termin jego rozpatrzenia. RDLP w Łodzi nie otrzymała żadnej informacji zarówno o powodach zwłoki, jak i przypuszczalnym terminie jego rozstrzygnięcia. Konsekwencje takie jak szkody wizerunkowe i utrata wiarygodności ponoszone są jedynie przez RDLP w Łodzi. Taka sytuacja powoduje nieprzewidywalność, na którą żadna poważna firma nie może sobie pozwolić.

Jako Lasy Państwowe zawsze stawiamy sobie realne wymagania i dbamy o procedury. Skoro nasi partnerzy tego nie robią, to będziemy zmuszeni zrezygnować z takiej współpracy. W związku z powyższym dalsze utrzymywanie tego systemu certyfikacji, działające na szkodę zarówno RDLP, jak i odbiorców drewna, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Rozważamy rezygnację z kontynuacji certyfikacji FSC w roku 2022.