Lista aktualności Lista aktualności

OŚWIADCZENIE RDLP W ŁODZI

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z NIEPRAWDZIWĄ INFORMACJĄ NA STRONIE FSC POLSKA

W związku z nieprawdziwą informacją opublikowaną na stronie https://pl.fsc.org/pl/ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi oświadcza, że w dniu 8 kwietnia 2021 (i w żadnym innym terminie) nie otrzymała od ASI informacji o przedłużeniu terminu rozpatrywania odwołania.

W dniu 30.04.2021 r. mija 135 dzień od złożenia przez nas skargi do ASI – pomimo jasnego określenia maksymalnego czasu rozpatrywania sporów na tym poziomie na 90 dni. Obecnie mija 643 dzień procesu odwoławczego od audytu przeprowadzonego w 2019 r., a termin jego zakończenia pozostaje nieprzewidywalny. Do dnia dzisiejszego brak ostatecznego raportu i oficjalnego kontaktu w tej sprawie ze strony ASI z RDLP w Łodzi, a równocześnie informacje o naszej sprawie otrzymują osoby postronne, w żaden sposób z nią niezwiązane.


RDLP w Łodzi posiada dokumenty świadczące o poniższym przebiegu procesu odwoławczego:
14.12.2020 r. – złożenie skargi do ASI (potwierdzono przyjęcie)
07.01.2021 r. – ASI informuje o podjęciu decyzji o procedowaniu naszej skargi
18.03.2021 r. – wideokonferencja z audytorem wyznaczonym przez ASI
23.03.2021 r. – przesłanie przez ASI wstępnego draftu raportu w sprawie propozycji rozstrzygnięcia sporu
30.03.2021 r. – RDLP zgłasza uwagi do wstępnej wersji raportu firmy SGS Polska
08.04.2021 r. – pismo ASI podnoszące możliwość naruszenia przepisów RODO i tajemnicy procesu odwoławczego (uznanie FSC Polska jako firmy postronnej)
15.04.2021 r. – odpowiedź RDLP o bezpodstawności zarzutów przekazanych pismem dot. naruszenia poufności procesu odwoławczego i RODO, oraz zwrócenie uwagi na przekroczenie terminu rozpatrzenia odwołania
21.04.2021 r. – ponowne przesłanie wstępnego raportu poprawionego przez ASI z teoretycznym „uwzględnieniem naszych uwag”


W świetle tych faktów jesteśmy utwierdzani w przekonaniu, że postępowanie FSC Polska i ASI działa na szkodę zarówno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, jak i odbiorców drewna.