Lista aktualności Lista aktualności

OFICJALNE OTWARCIE MURALU BOCIANA CZARNEGO

Mural bociana czarnego przy Orlej 3 w Łodzi, który od kilkunastu dni zapanował nad skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza i intrygował łodzian został oficjalnie otwarty!

18 października przy muralu spotkali się przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Banku Ochrony Środowiska.

Bociany Czarne Online to wspólny projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Teraz z inicjatywy tych instytucji powstał mural bociana czarnego – w samym centrum Łodzi, która nosi miano „miasta murali”.

Podczas oficjalnego, krótkiego otwarcia przemówili i wstęgę uroczyście przecięli: Dyrektor RDLP w Łodzi Dariusz Pieniak, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – profesor Elżbieta Żądzińska oraz Dyrektor Centrum Biznesowego w Łodzi BOŚ Bank S.A. Anna Milewska-Andrzejak.

Kilka słów powiedzieli także Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ – profesor Andrzej Kruk i profesor Piotr Zieliński będący opiekunem merytorycznym projektu.

Projekt muralu powstał na podstawie zdjęcia autorstwa Huberta Gajdy, a za wykonanie odpowiedzialny jest Maciej Bielewicz, łodzianin, który również zawitał na otwarciu.

Mural bociana czarnego w centrum miasta ma propagować wiedzę o wciąż mało znanym bocianie czarnym. Wierzymy, że odegra ważną rolę edukacyjną i zachęci łodzian, a także turystów do pogłębiania wiedzy o tym gatunku. Mural to wyraz współpracy środowiska naukowego z Lasami Państwowymi, jak również podkreślenie realnego wkładu w badania nad tym gatunkiem i program ochrony bociana czarnego w Polsce.

O projekcie Bociany Czarne Online
Realizowany od 2016 roku projekt ma odsłonić tajemnice życia leśnych samotników. Transmisja online z gniazda tych rzadkich ptaków to przedsięwzięcie pionierskie w Polsce i jedno z niewielu tego rodzaju w Europie. Celem projektu, transmisji prowadzonej od kwietnia do sierpnia, a więc od przylotu ptaków dorosłych na gniazdo do wylotu młodych bocianów, jest edukacja z zakresu ochrony przyrody oraz pogłębianie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.
Fascynujący, cenny pod względem naukowym i edukacyjnym, materiał z obserwacji gniazd, na bieżąco jest zamieszczany na profilu RDLP w Łodzi w Serwisie Facebook: www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz/
Bociany Czarne Online (transmisja na żywo od kwietnia do września oraz archiwalne filmy) bezpośrednio na Youtube, archiwalne fragmenty z gniazda, relacje: https://www.youtube.com/RDLPwLodzi

Mural został zrealizowany w 2021 r. ze środków RDLP w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Obejrzyj jak powstawał mural: