Lista aktualności Lista aktualności

MAŁA RETANCJA W NADLEŚNICTWIE GROTNIKI

O tym, jak ważna jest woda w lesie chyba nie musimy nikomu tłumaczyć.

Mamy świadomość, że zatrzymywanie wody w lesie jest bardzo ważnym zadaniem, z jakim powinniśmy się zmierzyć. Dlatego Nadleśnictwo Grotniki wzięło udział w programie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Dzięki ww. projektowi udało się odebrać kolejne 2 obszary mokradłowe na terenie leśnictwa Głowno oraz Polesie, które powstały poprzez przebudowe rowów oraz budowę nowych urządzeń melioracyjnych takich jak: przepust, zastawka, kaskada, bystrze oraz progi faszynowe.

Łącznie na terenie nadleśnictwa zostały wykonane 42 urzadzenia melioracyjne. Poprzez wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, poszerzonych rowów, odbudowanych grobli czy powstałych urzadzeń melioracyjnych bedzie możliwość retencjonowania wody na tych obszarach.

W chwili obecnej teren wygląda trochę jak plac budowy, ale zapewniamy Was, że już po kilku miesiącach przyroda „zawłaszczy” nowe zbiorniki.