Lista aktualności Lista aktualności

Łódzki ośrodek szkoleniową „perełką"

Otwarcie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego „Nagórzyce” było okazją do spotkania dyrektora generalnego LP z kadrą kierowniczą RDLP w Łodzi. W nowo otwartym obiekcie odbyła się także narada kierowników jednostek z terenu łódzkiej dyrekcji LP oraz jubileuszowe seminarium.

Dzięki staraniom leśników po półtorarocznym remoncie, został otwarty Leśny Ośrodek Szkoleniowy „Nagórzyce". Placówka w nowej odsłonie, wyposażona w nowinki techniczne, dające maksymalny komfort pracy, stała się idealnym ośrodkiem szkoleniowym.

W uroczystości otwarcia obiektu uczestniczyła Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, Adam Wasiak, dyrektor generalny LP, Edward Janusz, dyrektor RDLP w Łodzi i gospodarz miejsca Marek Dyśko, nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice.

Podczas jubileuszowego seminarium dyrektor RDLP w Łodzi przedstawił realizację potrzeb społecznych: edukację, LKP, zagospodarowanie turystyczne, obiekty ochrony przyrody wykorzystywane w kształceniu. Omówił realizację projektu poligonowego i projektu małej retencji. Jednym z elementów prezentacji było omówienie działalność leśników upamiętniające wydarzenia historyczne z okresu powstania styczniowego oraz dwóch wojen światowych.

Działalność tę uhonorowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadając dyrektorowi RDLP w Łodzi oraz Piotrowi Błońskiemu, nadleśniczemu Nadleśnictwa Brzeziny, srebrne medale opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Odznaczenia zostały wręczone przez wojewodę oraz dyrektora generalnego LP.

Natomiast podczas seminarium omówiono strategię Lasów Państwowych. Zainteresowanie przedstawicieli administracji rządowej wywołał temat zaprezentowany przez Mariusza Błasiaka, głównego specjalistę SL. Wojewoda poprosiła o współpracę i pomoc LP w tworzeniu strategii dla samorządów.

Po części oficjalnej odbyła się narada z udziałem nadleśniczych. Adam Wasiak zaprezentował wyniki ekonomiczne za 2013 r. i pierwsze półrocze tego roku oraz plan finansowo-gospodarczy LP.