Lista aktualności Lista aktualności

Łódzka zwierzyna policzona

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi podsumowała inwentaryzację zwierzyny grubej. Liczby wskazują na przyrost liczebności zwierząt łownych.

W łódzkich lasach bytuje ponad 6 tys. jeleni, blisko 60 tys. saren, 1,25 tys. danieli, 10,5 tys. dzików, 700 sztuk łosi.

Wszystkie gatunki wykazują znaczący wzrost populacji. Zwłaszcza  populacja łosia rozwija się dynamicznie, zwierzęta są w doskonałej kondycji i mają liczne potomstwo. Dobry stan zwierząt, jak dodają leśnicy, potwierdzają również zdjęcia z montowanych w lesie fotopułapek.

Inwentaryzacja rokrocznie prowadzona jest w nadleśnictwach z udziałem kół łowieckich. Takie liczenie to równocześnie ocena struktury populacji, wieku i płci. Dzięki montowanym fotopułapkom widzimy, że tereny łódzkiej dyrekcji odwiedzają również wilki. W 2007 roku w naszych lasach (nadleśnictwa Przedbórz) odzyskano skłusowaną waderę na potrzeby edukacyjne, potem przez długi okres nie notowano wilków na terenie łódzkiej dyrekcji. 

Podczas ewidencji zaobserwowano także jelenie na terenie małych i rozdrobnionych kompleksów leśnych (zwierzęta te preferują duże kompleksy leśne). Świadczy to o sporej presji wewnątrzpopulacyjnej i zajmowaniu przez nie nowych terenów w poszukiwaniu pokarmu.

Jednak wysoka liczebność zwierzyny to równocześnie duże szkody wyrządzane w uprawach polnych i leśnych. - Tak duża liczba zwierząt, w znacznym stopniu zagraża młodemu pokoleniu drzew – mówią leśnicy.
Dlatego każdego roku na zabezpieczenie przed zwierzyną są przeznaczane znaczne kwoty. W tym roku RDLP w Łodzi wyda 4,6 mln zł na chemiczną i mechaniczną ochronę młodych sadzonek przed zwierzętami, a ogrodzonych zostanie 465 ha upraw leśnych.