Lista aktualności Lista aktualności

Łódzka Dyrekcja opracowała "cenny" spis

Łódzka dyrekcja Lasów Państwowych oceniła walory przyrodnicze podległych jej nadleśnictw. To przedsmak wielkiej inwentaryzacji lasów w Polsce.

Łódzka dyrekcja Lasów Państwowych opracowała zestawienie różnorodności i złożoności przyrodniczej 19 jednostek. Pod względem bogactwa przyrodniczego najwyżej uplasowały się nadleśnictwa: Przedbórz, Wieluń i Piotrków, najniżej Kutno, Kolumna i Radziwiłłów.

Inwentaryzacja lasów w Polsce zostanie przeprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 2 dyrektora generalnego LP.

Ranking wykonano w oparciu o liczbę cennych obiektów przyrodniczych na obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, siedliskach przyrodniczych, obszarach ochrony na terenie nadleśnictw (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i ochrony strefowej ptaków).
Klasyfikacja posłuży do doboru właściwych ekspertów do oceny walorów przyrodniczych znajdujących się na terenie łódzkiej dyrekcji,czyli występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów, zwłaszcza tych pełniących funkcje wskaźników różnorodności biologicznej lasów