Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa Narada Łowiecka w Spale

W dniach 14-16 października, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny, Nadleśnictwa Spała odbyła się krajowa narada łowiecka.

Głównym tematem omawianym podczas spotkania było przygotowanie do opracowania nowej edycji Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na lata 2017-2027. Podstawą do opracowania tych planów będzie szacowanie liczebności zwierzyny przeprowadzone metodą pędzeń próbnych lub  metodą teledetekcji. Szacowanie liczebności zwierzyny obejmie w przyszłym roku przeważającą część lasów w kraju i stanowić będzie duży wysiłek organizacyjny i finansowy Lasów Państwowych.

Metodę szacowania liczebności zwierzyny polegającą na pędzeniach próbnych omówili szczegółowo pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  dr hab. Maciej Skorupski i dr hab. Robert Kamieniarz. Poprowadzili oni także część terenową, obejmującą wykonanie dwóch pędzeń próbnych na terenie OHZ Nadleśnictwa Spała.

Metodę teledetekcji do szacowania liczebności zwierzyny zaprezentował z kolei prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Podczas narady podniesiono również temat zagrożenia ze strony afrykańskiego pomoru świń ASF oraz omówiono wyniki kontroli gospodarki łowieckiej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

W naradzie udział wzięli specjaliści ds. łowiectwa ze wszystkich regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, specjaliści prowadzący biura polowań przy RDLP, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP oraz przedstawiciele uczelni przyrodniczych.