Lista aktualności Lista aktualności

Dom Pamięci w Spale w nowej odsłonie

1 września, w cieniu spalskich lasów, na terenie tzw. Panteonu Pamięci odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz walkę i martyrologię leśników i drzewiarzy.

Najważniejszym punktem uroczystości było otwarcie nowej ekspozycji w Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale.

- Dzisiaj jest dzień szczególny łódzkich leśników. Po kilku latach przygotowań oddajemy w nowej odsłonie Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale - mówił Edward Janusz, dyrektor regionalnej dyrekcji LP w Łodzi. - Dzięki Lasom Państwowym udało się przygotować ekspozycję, która będzie przyciągać również młodzież.

Nową ekspozycję, w której skład wchodzą multimedialne pokazy i prezentacje dokumentów, map, fotografii, zaaranżowano i skupiono w trzech izbach: „Konspiracji Zbrojnej", „Pamięci" i Hołdu" spalskiego Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta. Ścieżkę zwiedzania inicjuje multimedialny pokaz prezentujący potyczkę zbrojną oddziału partyzanckiego.

Z pewnością interesujące jest rozmieszczenie w jednym z pomieszczeń tabletów, na których można wysłuchać wywiadów z ludźmi związanymi z wojennymi wydarzeniami lub pasjonującymi się tą częścią polskiej historii. W jednym z wywiadów można było np. usłyszeć: „Leśnicy byli oczami i uszami oddziałów partyzanckich, byli groźni dla przeciwnika, znali bowiem miejscową ludność a przede wszystkim teren"

Wcześniej Przemysław Grabowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Spała, przypomniał, że w działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej udział brało ponad 60 proc. polskich leśników, skupionych w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionach Chłopskich, Gwardii czy Armii Ludowej. - Leśnicy polscy z godnością i wielką wiernością wypełniali swoje obowiązki wobec ojczyzny, brali udział we wszelkich działaniach zbrojnych - podkreślił.

Podczas spalskich uroczystości odsłonięto również tablicę upamiętniającą leśników i drzewiarzy pomordowanych w obozach zagłady i łagrach w latach wojny oraz represjonowanych w czasach powojennych. 

Więcej w najnowszym Głosie Lasu.