Lista aktualności Lista aktualności

Ogólnopolska konferencja „Wkład leśników w czyn niepodległościowy”

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wkład leśników w czyn niepodległościowy”.

Do udziału w tym wydarzeniu organizatorzy zaprosili Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz naukowców i wykładowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawicieli Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz grupy rekonstrukcyjne.

W Spale, gdzie odbędzie się spotkanie, mieści się Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich, dlatego konferencja będzie także okazją do pokazania miejsca, które przypomina, że w działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej, udział brało ponad 60 proc. polskich leśników.

Planowane referaty
•„Trzeba pieczętować krwią...” – droga Legionów Polskich
•Józef Piłsudski – współtwórca niepodległości i mąż stanu
•Rola leśników w II RP
•Leśnicy w antykomunistycznej konspiracji lubelskiego AK 1944r.
•Leśnicy – żołnierze Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim NKWD-MWD nr 178 – 454 w Riazaniu
•Leśnicy – Żołnierze Wyklęci
•Szkolnictwo leśne •Wielki szlak leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji
•Geneza munduru leśników
•Historia munduru leśnika
•Od Buczacza do Spały, od Kudelskich do Gabrysiewiczów
•Zarys przemian struktur administracyjnych w Lasach Państwowych na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
•Historia Centralnego Ośrodka Sportu w Spale

Wystawy towarzyszące
„Zbrodnia Katyńska” – przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi „Od Buczacza do Spały, od Kudelskich do Gabrysiewiczów” – przygotowana przez Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale
„Historia munduru leśnika” – przygotowana przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Koncert Andrzeja Kołakowskiego

Sesja terenowa
Grupy rekonstrukcyjne
Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław"
Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala
11 Pułk Ułanów Legionowych z Radomska i Radomia
Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
 

Materiały do pobrania