Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszej dyrekcji przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 65 lat, a przeciętna zasobność to 268 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 66,1 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 30,5 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 3,4 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 83,5 proc. – sosna, modrzew
 • 0,2 proc. –  świerk
 • 7,3 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 3,4 proc. – brzoza
 • 1,0 proc. – buk, grab
 • 0,5 proc. – jodła, daglezja
 • 4,0 proc. – olsza
 • 0,1 proc. – topola, osika, wierzba, lipa

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11,1 proc. – I klasa
 • 12,6 proc. – II klasa
 • 18,7 proc. – III klasa
 • 20,6 proc. – IV klasa
 • 18,0 proc. – V klasa
 • 5,9 proc. – VI klasa
 • 2,0 proc. – VII klasa i starsze
 • 9,6 proc. – KO, KDO, BP
 • 1,5 proc. – grunty leśne niezalesione

Struktura miąższościowa lasów RDLP w Łodzi wg klas wieku

 • 0,6 proc. – przestoje
 • 0,5 proc. – I klasa
 • 8,3 proc. – II klasa
 • 19,6 proc. – III klasa
 • 25,0 proc. – IV klasa
 • 24,5 proc. – V klasa
 • 8,7 proc. – VI klasa
 • 3,0 proc. – VII klasa i starsze
 • 9,7 proc. – KO, KDO, BP
 • 0,1 proc. – grunty leśne niezalesione