Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
+48 42 631 79 00
+48 42 631 79 82

ul. Jana Matejki 16
91-402 Łódź

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania, wstrzymuje się przyjmowanie petentów w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Szymon Nowak
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Miścierewicz
42 631 79 00
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sławomir Nowicki
42 631 79 00

Wydział Organizacji i Kadr

Stanisław Dawidowicz
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 70; 609 194 804

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Sławomir Lipski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 23; 724 722 209

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Gabriel Olejnik
Tel.: 42 631 79 98; 724 722 211

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu

Arkadiusz Karbowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 20; 669 231 245

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Marcin Jaruga
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 32; 609 103 092
Beata Rokita-Gutowska
Osoba zajmująca się wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji - St. Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: 724 722 248
Agnieszka Domżalska
Osoba zajmująca się uzgodnieniami decyzji o warunkach zabudowy - Referent
Tel.: 695 359 172

Wydział Informatyki

Rafał Olszewski
p.o. Naczelnika
Tel.: 42 631 79 11; 724 722 269

Wydział Księgowości

Cyprian Przyborowski
Główny Księgowy
Tel.: 42 631 79 60; 536 888 830

Wydział Analiz i Planowania

Sylwester Spała
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 57; 609 258 869

Wydział Gospodarki Drewnem

Dariusz Jankowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 54; 724 722 259

Wydział Infrastruktury Leśnej i Administracji

Arkadiusz Kuliberda
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 50; 530 005 085

Kontakt dla mediów

Alicja Sitek
Tel.: 724 722 208
Patrycja Szustakowska
Tel.: 724 722 249