Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
+48 42 631 79 00
+48 42 631 79 82

ul. Jana Matejki 16
91-402 Łódź

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Dariusz Pieniak
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Miścierewicz
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Paweł Bodzioch
42 631 79 00

Wydział Organizacji i Kadr

Stanisław Dawidowicz
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 70; 609 194 804

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Sławomir Lipski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 23; 724 722 209

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Gabriel Olejnik
Tel.: 42 631 79 98; 724 722 211

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu

Arkadiusz Karbowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 20; 669 231 245

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Marcin Jaruga
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 32; 609 103 092
Beata Rokita-Gutowska
Osoba zajmująca się wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji - St. Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: 724 722 248
Agnieszka Domżalska
Osoba zajmująca się uzgodnieniami decyzji o warunkach zabudowy - Referent
Tel.: 695 359 172

Wydział Informatyki

Dariusz Gąsiorowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 12; 724 722 267

Wydział Księgowości

Cyprian Przyborowski
Główny Księgowy
Tel.: 42 631 79 60; 536 888 830

Zespół ds. Analiz i Planowania

Sylwester Spała
Kierownik
Tel.: 42 631 79 57; 609 258 869

Wydział Gospodarki Drewnem

Dariusz Jankowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 54; 724 722 259

Wydział Infrastruktury Leśnej i Administracji

Arkadiusz Kuliberda
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 50; 530 005 085

Kontakt dla mediów

Alicja Sitek
Tel.: 724 722 208
Patrycja Szustakowska
Tel.: 724 722 249