Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Od 1979 r. w celu prowadzenia monitoringu fenologicznego, edukacji ekologicznej i uzupełniania przyrodniczej bazy danych utworzono 10 parków krajobrazowych: trzy nad Pilicą (Sulejowski, Spalski i Przedborski), dwa nad Wartą (Załęczański i Międzyrzecza Warty i Widawki), jeden na Wzniesieniach Łódzkich, jeden w Puszczy Bolimowskiej, jeden nad Gopłem oraz dwa nad Wisłą (Gostynińsko-Włocławski i Brudzeński). Zajmują one około 22% powierzchni lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.