Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE, PUBLIKACJE

Na terenie nadleśnictw RDLP w Łodzi funkcjonują różnorodne obiekty przygotowane na potrzeby realizacji zadań z zakresu edukacji leśnej, pomocy szkołom w ich działaniach zbieżnych z zadaniami edukacji leśnej oraz na potrzeby wszystkich gości lasu.

Na potrzeby edukacji udostępniliśmy 60 leśnych ścieżek edukacyjnych pozwalających realizować różnorodne tematy przyrodnicze i leśne. W części są to ścieżki przygotowane przez nadleśnictwa, a w części we współpracy z parkami krajobrazowymi czy innymi podmiotami. Szczegółów szukajcie na stronach poszczególnych Nadleśnictw (KONTAKT) w zakładce o nazwie EDUKACJA!

Ścieżki te to pętle zamknięte, otwarte lub łączniki pomiędzy dwoma miejscami parkowania. Każda wyposażona jest w kilka do kilkunastu oznakowanych przystanków, gdzie proponowana jest realizacja określonego tematu w zakresie odpowiadającym wiekowi grupy. Większość przystanków posiada tematyczne tablice poglądowe.
Są też ścieżki bez tablic, wyposażone w słupki z numerem przystanku. Na takie ścieżki należy zabierać odpowiedni scenariusz zajęć dostępny u organizatora ścieżki. Ścieżki najczęściej mają też przygotowane miejsce odpoczynku i realizacji podsumowania przeprowadzonych tematów. Po ścieżkach tych można wędrować według własnych projektów zajęć, można korzystać z materiałów pozwalających je przygotować, lub w oparciu o dostarczane przez organizatora ścieżki zestawy scenariuszowe i karty pracy.


W wielu nadleśnictwach można też umówić się na przeprowadzenie zajęć przez leśnika - zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nadleśnictwem i osobą na stanowisku Edukatora. Zajęcia z udziałem pracowników nadleśnictw są oczywiście możliwe w miarę możliwości czasowych tych pracowników i najmilej widziane są propozycje takich zajęć jako podsumowanie zajęć prowadzonych samodzielnie czy cyklu samodzielnie prowadzonych zajęć. Edukatorzy biorą ponadto udział we wszelkich eventach promocyjno-edukacyjnych, na których przekazują młodszym i starszym tajniki ochrony przyrody, odpowiadają na nurtujące Państwa pytania i promują działalność LP.

Na terenie dyrekcji funkcjonują 91 punktów edukacyjnych pozwalających na prowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych bez konieczności wędrowania, w oparciu o możliwości punktu. Są to wybrane przez nadleśnictwa miejsca posiadające potrzebne walory dla organizacji zajęć. Walorami tymi mogą być określone warunki techniczne (np. przy szkółce czy nadleśnictwie), bogactwo przyrody czy też bliskość miejsca w stosunku do szkoły czy szkół. Tego typu miejsca są najczęściej przygotowywane w kontakcie ze szkołami tak by spełniały najistotniejsze potrzeby i oczekiwania. Z reguły jest tam miejsce do prowadzenia zajęć, czasem z zadaszeniem, często informacja wizualna lub zlokalizowane w niewielkim promieniu punkty pozwalające na prowadzenie konkretnych tematów. Punkty zlokalizowane przy obiektach Nadleśnictw najczęściej mają więcej udogadniającej infrastruktury choć bywają dalej położone od potencjalnych użytkowników.

Dysponujemy również 14 izbami edukacyjnymi dającymi spore możliwości prowadzenia edukacji leśnej, w których odbywają się zajęcia grup szkolnych, jak i różnorodnych grup pragnących z tej oferty skorzystać. W terenie przygotowanych zostało 28 leśnych wiat edukacyjnych - tzw. "zielonych klas".

RDLP w Łodzi to także:

  • 3060 km szlaków pieszych i rowerowych
  • 877 km szlaków konnych
  • 9 leśnych pól biwakowych
  • 53 miejsca na ognisko
  • 139 miejsc postojowych
  • 41 pokoi gościnnych w kwaterach i leśniczówkach

Polecamy materiały edukacyjne dostępne na stronie Lasów Państwowych:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-nauczycieli