Asset Publisher Asset Publisher

Zmiany kadrowe w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Informacja o zmianach kadrowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Dnia 31 stycznia br. Dyrektor RDLP w Łodzi mgr inż. Edward Janusz

po przejściu na emeryturę Nadleśniczego mgr inż. Edwarda Polaka,
na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoczew powołał mgr inż. Andrzeja Kuchczyńskiego.